Občina Ribnica ima svoj grb, zastavo, praznik in pečat

Grb občine ima obliko ščita rdeče barve, čez katerega diagonalno od spodnje leve proti gornji desni poteka belo polje z modro ribo.

Zastava je modro zelene barve z grbom na sredini. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. Barvi zastave se vrstita vodoravno od zgoraj navzdol tako, da je najprej modra, njej pa sledi zelena.

Praznik občine Ribnica je 23. oktober – 23. oktober 1492 je cesar Friderik III. izdal patent, po katerem so smeli Ribničani tržiti po tujih deželah.

Pečat občine je okrogle oblike s premerom 3,5 cm. V sredini pečata je grb občine, ob zgornjem robu besedilo Občina Ribnica, pod grbom pa besedilo Ribnica.

 

Celostna grafična podoba Ribnice (CGP grb)