Mesto Ribnica je geografsko, zgodovinsko, kulturno, gospodarsko in upravno središče istoimenske občine. Nahaja se sredi ribniškega polja med grebenoma Male in Velike gore ob reki Bistrici. Ribniška dolina se proti jugu razširi v večji naselji Prigorica in Dolenja vas z obsežnim dolenjevaškim poljem proti zahodu se podaljša do Sodražice, od koder se svet proti severu dvigne v slikovita Slemena, proti jugozahodu pa se povzpne v Loški Potok.

Krajevne skupnosti

Na območju Občine Ribnica so organizirane 4 krajevne skupnosti:

  • Krajevna skupnost Ribnica,
  • Krajevna skupnost Dolenja vas,
  • Krajevna skupnost Velike Poljane in
  • Krajevna skupnost Sveti Gregor.

Krajevne skupnosti na območju Občine Ribnica obsegajo območja naslednjih naselij:

  • Krajevna skupnost Ribnica: Breg pri Ribnici, Breže, Bukovica, Dane, Dolenji Lazi, Gorenji Lazi, Goriča vas, Grič, Hrovača, Jurjevica, Kot pri Ribnici, Nemška vas, Otavice, Ribnica, Sajevec, Slatnik, Sušje, Zadolje, Zapuže pri Ribnici, Žlebič.
  • Krajevna skupnost Dolenja vas: Blate, Dolenja vas, Grčarice, Grčarske Ravne, Jelendol, Jelenov Žleb, Kot pri Rakitnici, Lipovec, Makoše, Prigorica, Rakitnica.
  • Krajevna skupnost Velike Poljane: Bukovec pri Poljanah, Dolenje Podpoljane, Dule, Finkovo, Gorenje Podpoljane, Ortnek, Praproče – del, Škrajnek, Velike Poljane, Vrh pri Poljanah , Žukovo.
  • Krajevna skupnost Sveti Gregor: Andol, Brinovščica, Črnec, Črni potok pri Velikih Laščah, Gašpinovo, Graben, Grebenje, Hojče, Hudi konec, Junčje, Krnče, Levstiki, Marolče, Maršiči, Perovo, Praproče – del, Pugled pri Karlovici, Pusti Hrib, Rigelj pri Ortneku, Sveti Gregor, Vintarji, Zadniki, Zlati rep.

Naselja v Občini Ribnica so:

Andol, Blate, Breg pri Ribnici, Breže, Brinovščica, Bukovec pri Poljanah, Bukovica, Črnec, Črni potok pri Velikih Laščah, Dane, Dolenja vas, Dolenje Podpoljane, Dolenji Lazi, Dule, Finkovo, Gašpinovo, Gorenje Podpoljane, Gorenji Lazi, Goriča vas, Graben, Grebenje, Grič, Grčarice, Grčarske Ravne, Hojče, Hrovača, Hudi konec, Jelendol, Jelenov Žleb, Junčje, Jurjevica, Kot pri Rakitnici, Kot pri Ribnici, Krnče, Levstiki, Lipovec, Makoše, Marolče, Maršiči, Nemška vas, Ortnek, Otavice, Perovo, Praproče, Prigorica, Pugled pri Karlovici, Pusti Hrib, Rakitnica, Ribnica, Rigelj pri Ortneku, Sajevec, Slatnik, Sušje, Sveti Gregor, Škrajnek, Velike Poljane, Vintarji, Vrh pri Poljanah, Zadniki, Zadolje, Zapuže pri Ribnici, Zlati rep, Žlebič in Žukovo.

Člani krajevnih skupnosti so:

KS RIBNICA
Andrej Pucelj, predsednik
Aleš Hoge
Andreja Petelin
Angela Jalovec
Tomaž Bartol
Mirjam Šmalc
Alojzij Ilc
Ilc Luka
Franc Češarek

KS DOLENJA VAS
Breda Lovšin, predsednica
Feliks Podgorelec
Žan Pogorelec
Janja Pogorelec

KS VELIKE POLJANE
Jože Andolšek, predsednik
France Gregorič
Klavdijo Hvala
Marica Šilc
Magda Novak

KS SVETI GREGOR
Peter Adamič, predsednik
Franc Modic
Sabina Zgonec
Petra Marolt
Andrej Zabukovec