Občina Ribnica obvešča, da je na Portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, in sicer pod zaporedno št. JN005162/2019 za investicijo  Obnove infrastrukture javne razsvetljave v Občini Ribnica.

 Javno naročilo vključuje:

–          Menjava in vzdrževalna dela na odjemnih mestih in prižigališčih

–          Zamenjava in vzdrževalna dela na vodnikih , opornikih , kandelabrih

–          Zamenjava neskladnih svetilk z skladnimi svetilkami (Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.list RS, št.: 81/2007, 46/2013))

Povezava za dostop do dokumentacije in oddajo ponudbe: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=317765 .

Dokumentacija za oddajo ponudb je objavljena v informacijskem sistemu S-Procurement, dostopnem na https://www.s-procurement.si .