pdf-priponka Predlog za prenos parcele iz javnega dobra v last Občine Ribnica