OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

Predsednica: Saša Močilnikar Tanko

Namestnik predsednice: Kristjan Kozina

Članica 1 : Alenka Arko

Član 2 : Franc Vidervol

Članica 3 : Simona Lovšin

Namestnica članice 1 : Irena Divjak

Namestnik člana 2 : Slavko Kersnič

Namestnik članice 3 : Janez Merhar

 

 

OBVESTILA

pdf-priponka Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov

 

ROKOVNIK VOLILNIH OPRAVIL

pdf-priponka Rokovnik za izvedbo volilnih opravil

 

SKLEPI

pdf-priponka Ugotovitveni sklep – podpora volilcev

pdf-priponka Sklep o določitvi volišč in območij volišč

pdf-priponka Sklep o pozivu k posredovanju predlogov za imenovanje članov volilnih odborov

 

IMENOVANJE ČLANOV VOLILNIH ODBOROV

pdf-priponka Poziv k posredovanju predlogov za imenovanje članov volilnih odborov (Rok 13. 9. 2018!)

pdf-priponka Predlog za imenovanje člana volilnega odbora

pdf-priponka Soglasje in izjava kandidata za člana volilnega odbora

 

PRAVNE PODLAGE

pdf-priponka Zakon o lokalni samoupravi (ZLS)

pdf-priponka Zakon o lokalnih volitvah (ZLV)

pdf-priponka Zakon o volitvah v državni zbor (ZVDZ)

pdf-priponka Zakon o evidenci volilne pravice (ZEVP-2)

pdf-priponka Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK)

pdf-priponka Pravilnik o višini nadomestil