2019

pdf-priponka I. Splošni del proračuna 2019

pdf-priponkaII. Posebni del proračuna 2019

pdf-priponka Načrt razvojnih programov 2019-2022

pdf-priponka Obrazložitve proračuna 2019

pdf-priponka Odlok o proračunu 2019

2018

pdf-priponka I. Splošni del proračuna 2018

pdf-priponka II. Posebni del proračuna 2018

pdf-priponka Načrt razvojnih programov 2018-2021

pdf-priponka Obrazložitve proračuna 2018

pdf-priponka Odlok o proračunu 2018

2017

pdf-priponka Odlok o ZR 2017

pdf-priponka I. Splošni del ZR 2017

pdf-priponka II. Posebni del ZR 2017

pdf-priponka REALIZACIJA NRP 2017

pdf-priponka Prerazporeditve 2017

pdf-priponka OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA 2017

pdf-priponka Športni center Ribnica in TVD poslovno in finančno poročilo za leto 2017

pdf-priponka Računovodski izkazi

pdf-priponka Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem 2017-tekst

pdf-priponka Poročilo o realizaciji načrta ravnanja 2017

pdf-priponka Izjava o oceni notranjega nadzora JF

2016

pdf-priponka Odlok o ZR 2016

pdf-priponka I. Splošni del ZR 2016

pdf-priponka II. Posebni del ZR 2016

pdf-priponka REALIZACIJA NRP 2016

pdf-priponka Prerazporeditve 2016

pdf-priponka OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA 2016

pdf-priponka ŠPORTNI CENTER RIBNICA 2016

pdf-priponka KULTURNI DOM TVD PARTIZAN 2016

pdf-priponka Računovodski izkazi 2016

pdf-priponka Realizacija načrta ravnanja s stvarnim premoženjem

pdf-priponka Izjava o notranjem nadzoru javnih financ 2016

pdf-priponka Poročilo o realizaciji načrta ravnanja 2016

2015

pdf-priponka Odlok o ZR 2015

pdf-priponka I. Splošni del proračuna ZR 2015

pdf-priponka II. Posebni del proračuna ZR 2015

pdf-priponka Realizacija NRP 2015

pdf-priponka Prerazporeditve 2015

pdf-priponka Obrazložitve ZR 2015

pdf-priponka Športni center Ribnica 2015

pdf-priponka Kulturni dom TVD Partizan 2015

pdf-priponka Računovodski izkazi 2015

pdf-priponka Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem 2015

pdf-priponka Izjava o notranjem nadzoru javnih financ 2015