pdf-priponka Statut Občine Ribnica

word-priponka Poslovnik občinskega sveta

pdf-priponka Pravilnik o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v občinski upravi Občine Ribnica

 

Katalog informacij javnega značaja (zunanje povezave)

Lokalni predpisi Občine Ribnica

Statut Občine Ribnica