Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izvedbo posameznih ukrepov z namenom spodbujanje razvoja starega mestnega jedra Ribnice in sicer:

    1. za UKREP 1 – sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov;
    2. za UKREP 2 – sofinanciranje obnove fasad;
    3. za UKREP 3 – sofinanciranje reklamnih izveskov in napisov.

pdf-priponka J A V N I RAZPIS spodbujanje mestnega jedra

pdf-priponka Pravilnik

pdf-priponka Priloga 1

word-priponka Vloga