Novice / Razpisi / Okolje / Projekti

3007, 2019

Razpis za izvajalca Obnove infrastrukture javne razsvetljave v Občini Ribnica

Občina Ribnica obvešča, da je na Portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, in sicer pod zaporedno št. JN005162/2019 za investicijo  Obnove infrastrukture javne razsvetljave v Občini Ribnica.

 Javno naročilo vključuje:

–          Menjava in vzdrževalna dela na odjemnih mestih in prižigališčih

–          Zamenjava in vzdrževalna dela na vodnikih , opornikih , kandelabrih

–          Zamenjava neskladnih svetilk z skladnimi svetilkami (Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.list RS, št.: 81/2007, 46/2013))

Povezava za dostop do dokumentacije in oddajo ponudbe: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=317765 .

Dokumentacija za oddajo ponudb je objavljena v informacijskem sistemu S-Procurement, dostopnem na https://www.s-procurement.si .

 

 

2907, 2019

Obvestilo MIR-a o izvajanju meritev najvišje dovoljene hitrosti vozil

Spoštovani!

Obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo dne 30. 07. 2019, izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil s samodejno merilno napravo na različnih lokacijah v občinah Dobrepolje, Sodražica, Velike Lašče in Ribnica.

2207, 2019

Javni razpis za spodbujanje razvoja starega mestnega jedra Ribnice za leto 2019

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izvedbo posameznih ukrepov z namenom spodbujanje razvoja starega mestnega jedra Ribnice in sicer:

za UKREP 1 – sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov;
za UKREP 2 – sofinanciranje obnove fasad;
za UKREP 3 – sofinanciranje reklamnih izveskov in napisov.

J A V N I RAZPIS spodbujanje mestnega jedra

Pravilnik

Priloga 1

Vloga

2207, 2019

Ocenjevanje škode na stvareh zaradi posledic neurja s poplavami, močnim vetrom in točo 7. in 8. julij 2019

Občina Ribnica obvešča, da je Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana izdalo sklep št. 844-20/2019-55-DGZR z dne, 18.7.2019 o začetku ocenjevanja škode na stvareh zaradi posledic neurij s poplavami, močnim vetrom in točo 7. in 8. julija 2019.

Oškodovanci lahko posredujejo oceno škode na stvareh Občini Ribnica na naslednjih obrazcih:

Ocena škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih, povzročene po naravni nesreči (obrazec 1),
Ocena škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči (obrazec 3)
Ocena delne škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči (obrazec 4),
Ocena škode na gradbenih inženirskih objektih (obrazec 5)

K obrazcu […]

1707, 2019

Obvestilo MIR-a o izvajanju meritev najvišje dovoljene hitrosti vozil

Spoštovani!

Obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo dne 18. 7. 2019, izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil z samodejno merilno napravo na različnih lokacijah v občinah Loški Potok, Sodražica in Ribnica.

Občinske seje