Zapisniki sej

//Zapisniki sej
1806, 2019

2. izredna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

By |torek, 18. junij 2019|Gradiva sej, Novice, Občinske seje, Sporočila za javnost, Zapisniki sej|

Številka: 9000-3/2018

Datum: 17.6.2019

V A B I L O

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZLS) in 32. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012) […]

506, 2019

5. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

By |sreda, 5. junij 2019|Gradiva sej, Novice, Občinske seje, Sporočila za javnost, Zapisniki sej|

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

 

s k l i c u j e m

redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v torek, 11.6.2019, ob 18. uri […]

2203, 2019

4. redna seja OS Ribnica

By |petek, 22. marec 2019|Gradiva sej, Občinske seje, Sporočila za javnost, Zapisniki sej|

Številka: 9000-0001/2018

Datum:  20.3.2019

 

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

 

s k l i c u j e m

redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek, 28.03.2019,  ob […]

1802, 2019

3. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

By |ponedeljek, 18. februar 2019|Gradiva sej, Občinske seje, Sporočila za javnost, Zapisniki sej|

Številka: 9000-0001/2018

Datum:  14.2.2019

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

s k l i c u j e m

3. redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek, 21.02.2019,  ob 18. […]

706, 2018

18. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

By |četrtek, 7. junij 2018|Gradiva sej, Občinske seje, Sporočila za javnost, Zapisniki sej|

 

Številka: 900-14/2014

Datum: 6.6.2018

 

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZLS) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

 

s […]

2009, 2017

14. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

By |sreda, 20. september 2017|Gradiva sej, Občinske seje, Zapisniki sej|

Številka: 900-14/2014
Datum: 19. 9. 2017

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZLS) in 24. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, […]

2409, 2015

4. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

By |četrtek, 24. september 2015|Gradiva sej, Novice, Občinske seje, Zapisniki sej|

Številka: 900-14/2014

Datum: 23.9.2015

 

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZLS) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

s […]