Sporočila za javnost

//Sporočila za javnost
3007, 2019

Razpis za izvajalca Obnove infrastrukture javne razsvetljave v Občini Ribnica

By |torek, 30. julij 2019|Razpisi, Sporočila za javnost|

Občina Ribnica obvešča, da je na Portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, in sicer pod zaporedno št. JN005162/2019 za investicijo  Obnove infrastrukture javne razsvetljave v Občini Ribnica.

 Javno naročilo vključuje:

–          Menjava in vzdrževalna dela na odjemnih mestih in prižigališčih

–          Zamenjava in vzdrževalna dela na vodnikih , opornikih , kandelabrih

–          Zamenjava neskladnih svetilk z skladnimi […]

2207, 2019

Ocenjevanje škode na stvareh zaradi posledic neurja s poplavami, močnim vetrom in točo 7. in 8. julij 2019

By |ponedeljek, 22. julij 2019|Dogodki, Novice, Sporočila za javnost|

Občina Ribnica obvešča, da je Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana izdalo sklep št. 844-20/2019-55-DGZR z dne, 18.7.2019 o začetku ocenjevanja škode na stvareh zaradi posledic neurij s poplavami, močnim vetrom in točo 7. in 8. julija 2019.

Oškodovanci lahko posredujejo oceno škode na stvareh Občini Ribnica na […]

1707, 2019

Obvestilo MIR-a o izvajanju meritev najvišje dovoljene hitrosti vozil

By |sreda, 17. julij 2019|Dogodki, Novice, Obvestila MIR, Sporočila za javnost|

Spoštovani!

Obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo dne 18. 7. 2019, izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil z samodejno merilno napravo na različnih lokacijah v občinah Loški Potok, Sodražica in Ribnica.

1107, 2019

Predlog za prenos parcele iz javnega dobra v last Občine Ribnica

By |četrtek, 11. julij 2019|Novice, Sporočila za javnost|

Predlog za prenos parcele iz javnega dobra v last Občine Ribnica

807, 2019

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA KAMNOLOM KOT II PRI RIBNICI

By |ponedeljek, 8. julij 2019|Novice, Okolje, Sporočila za javnost|

Občina Ribnica je v letu 2019 prejela pobudo investitorja za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Kamnolom Kot II pri Ribnici (v nadaljevanju OPPN).

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) v 118. členu določa, da odločitev za pripravo OPPN temelji na odločitvah in usmeritvah iz OPN, izhodiščih za pripravo OPPN, če se ta pripravlja na podlagi izkazane […]

207, 2019

Obvestilo o neuspelem javnem natečaju za zasedbo delovnega mesta Višji svetovalec za družbene dejavnosti

By |torek, 2. julij 2019|Novice, Sporočila za javnost|

Obveščamo vas, da je bil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec za družbene dejavnosti v Občini Ribnica, ki je bil objavljen na spletni strani Občine Ribnica in dne 23. 5. 2019 na Zavodu RS za zaposlovanje, neuspešno zaključen.

Dodatne informacije o javnem natečaju lahko dobite na telefonski številki 01 837 20 03 […]

2606, 2019

Preklic javne dražbe – stanovanje Knafljev trg 8

By |sreda, 26. junij 2019|Sporočila za javnost|

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica objavlja:

PREKLIC JAVNE DRAŽBE

 za prodajo nepremičnine v lasti Občine Ribnica na naslovu Kafljev trg 8, 1310 Ribnica.

I.

Prekliče se javna dražba pod točko (B), v delu ki se nanaša na  prodajo Stanovanja v 4. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Knafljev trg 8, 1310 Ribnica (k.o. 1625 Ribnica, štev. stavbe 449, […]