Novice

/Novice
207, 2019

Obvestilo o neuspelem javnem natečaju za zasedbo delovnega mesta Višji svetovalec za družbene dejavnosti

By |torek, 2. julij 2019|Novice, Sporočila za javnost|

Obveščamo vas, da je bil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec za družbene dejavnosti v Občini Ribnica, ki je bil objavljen na spletni strani Občine Ribnica in dne 23. 5. 2019 na Zavodu RS za zaposlovanje, neuspešno zaključen.

Dodatne informacije o javnem natečaju lahko dobite na telefonski številki 01 837 20 03 […]

2606, 2019

Preklic javne dražbe – stanovanje Knafljev trg 8

By |sreda, 26. junij 2019|Sporočila za javnost|

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica objavlja:

PREKLIC JAVNE DRAŽBE

 za prodajo nepremičnine v lasti Občine Ribnica na naslovu Kafljev trg 8, 1310 Ribnica.

I.

Prekliče se javna dražba pod točko (B), v delu ki se nanaša na  prodajo Stanovanja v 4. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Knafljev trg 8, 1310 Ribnica (k.o. 1625 Ribnica, štev. stavbe 449, […]

2106, 2019

Odločba o sofinanciranju programov socialno-humanitarne dejavnosti v občini Ribnica v letu 2019

By |petek, 21. junij 2019|Sporočila za javnost|

20190621081117573

2106, 2019

Odločba o izbiri izvajalcev kulturnih programov in projektov ter prireditev v letu 2019

By |petek, 21. junij 2019|Sporočila za javnost|

20190621080741894

1806, 2019

2. izredna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

By |torek, 18. junij 2019|Gradiva sej, Novice, Občinske seje, Sporočila za javnost, Zapisniki sej|

Številka: 9000-3/2018

Datum: 17.6.2019

V A B I L O

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZLS) in 32. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012) […]

1106, 2019

Obvestilo o neuspelem javnem natečaju za zasedbo delovnega mesta Svetovalec za okolje in prostor

By |torek, 11. junij 2019|Novice, Razpisi, Sporočila za javnost|

obveščamo vas, da je bil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Svetovalec za okolje in prostor v Občini Ribnica, ki je bil dne 23. 5. 2019 objavljen na spletni strani Občine Ribnica in na Zavodu RS za zaposlovanje, neuspešno zaključen.

Dodatne informacije o javnem natečaju lahko dobite na telefonski številki 01 837 20 02 […]

1106, 2019

Obvestilo o neuspelem javnem natečaju za zasedbo delovnega mesta Višji svetovalec za pridobivanje sredstev EU ali drugih mednarodnih virov in sredstev sofinanciranja iz državnega proračuna

By |torek, 11. junij 2019|Novice, Razpisi, Sporočila za javnost|

obveščamo vas, da je bil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec za pridobivanje sredstev EU ali drugih mednarodnih virov in sredstev sofinanciranja iz državnega proračuna v Občini Ribnica, ki je bil dne 16. 5. 2019 objavljen na spletni strani Občine Ribnica in na Zavodu RS za zaposlovanje, neuspešno zaključen.

Dodatne informacije o […]