Mateja

/Mateja

About Mateja

This author has not yet filled in any details.
So far has created 63 blog entries.
807, 2019

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA KAMNOLOM KOT II PRI RIBNICI

By |ponedeljek, 8. julij 2019|Novice, Okolje, Sporočila za javnost|

Občina Ribnica je v letu 2019 prejela pobudo investitorja za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Kamnolom Kot II pri Ribnici (v nadaljevanju OPPN).

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) v 118. členu določa, da odločitev za pripravo OPPN temelji na odločitvah in usmeritvah iz OPN, izhodiščih za pripravo OPPN, če se ta pripravlja na podlagi izkazane […]

207, 2019

Obvestilo o neuspelem javnem natečaju za zasedbo delovnega mesta Višji svetovalec za družbene dejavnosti

By |torek, 2. julij 2019|Novice, Sporočila za javnost|

Obveščamo vas, da je bil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec za družbene dejavnosti v Občini Ribnica, ki je bil objavljen na spletni strani Občine Ribnica in dne 23. 5. 2019 na Zavodu RS za zaposlovanje, neuspešno zaključen.

Dodatne informacije o javnem natečaju lahko dobite na telefonski številki 01 837 20 03 […]

2106, 2019

Odločba o sofinanciranju programov socialno-humanitarne dejavnosti v občini Ribnica v letu 2019

By |petek, 21. junij 2019|Sporočila za javnost|

20190621081117573

2106, 2019

Odločba o izbiri izvajalcev kulturnih programov in projektov ter prireditev v letu 2019

By |petek, 21. junij 2019|Sporočila za javnost|

20190621080741894

1806, 2019

2. izredna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

By |torek, 18. junij 2019|Gradiva sej, Novice, Občinske seje, Sporočila za javnost, Zapisniki sej|

Številka: 9000-3/2018

Datum: 17.6.2019

V A B I L O

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZLS) in 32. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012) […]

1106, 2019

Obvestilo o neuspelem javnem natečaju za zasedbo delovnega mesta Svetovalec za okolje in prostor

By |torek, 11. junij 2019|Novice, Razpisi, Sporočila za javnost|

obveščamo vas, da je bil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Svetovalec za okolje in prostor v Občini Ribnica, ki je bil dne 23. 5. 2019 objavljen na spletni strani Občine Ribnica in na Zavodu RS za zaposlovanje, neuspešno zaključen.

Dodatne informacije o javnem natečaju lahko dobite na telefonski številki 01 837 20 02 […]

1106, 2019

Obvestilo o neuspelem javnem natečaju za zasedbo delovnega mesta Višji svetovalec za pridobivanje sredstev EU ali drugih mednarodnih virov in sredstev sofinanciranja iz državnega proračuna

By |torek, 11. junij 2019|Novice, Razpisi, Sporočila za javnost|

obveščamo vas, da je bil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec za pridobivanje sredstev EU ali drugih mednarodnih virov in sredstev sofinanciranja iz državnega proračuna v Občini Ribnica, ki je bil dne 16. 5. 2019 objavljen na spletni strani Občine Ribnica in na Zavodu RS za zaposlovanje, neuspešno zaključen.

Dodatne informacije o […]