SPOT svetovanje Podravje
21.1.2019


SPOT svetovanje Podravje – VSE NA ENEM MESTU!
 
 
Z začetkom leta 2018 je bilo po Sloveniji pod okriljem Javne agencije SPIRIT Slovenije, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter EU sklada za regionalni razvoj  vzpostavljenih 12 slovenskih poslovnih točk. Za območje podravske regije je OOZ Maribor kandidirala skupaj s štirimi konzorcijskimi partnerji in uspela s prijavo.
Na poslovni točki se izvajajo brezplačne storitve svetovanja za potencialne podjetnike ter mala in srednje velika podjetja (MSP). Svetovanja so namenjena krepitvi podjetniškega potenciala za MSP ter pospeševanju ustanavljanja novih MSP.
 
V okviru SPOT svetovanje Podravje se izvajajo naslednje aktivnosti:
-          - Informiranje o podjetniških vsebinah v regiji;
-          - Svetovanje za potencialne podjetnike in MSP;
-          - Povezovanje regionalnega podpornega okolja;
-          - Usposabljanja in delavnice za potencialne podjetnike in MSP;
-          - Izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti;
-          - Sooblikovanje podpornega okolja za poslovne subjekte.
 
Aktivnosti se izvajajo na sedežu SPOT svetovanja Podravje, ki se nahaja v prostorih Mariborske razvojne agencije na Pobreški cesti 20 v Mariboru. Namen aktivnosti je približati informacije oz. svetovanja končnemu uporabniku (potencialni podjetnik oz. obstoječi MSP), zato vas lahko obiščejo tudi na vašem naslovu.
 
Uradne ure svetovalcev na sedežu SPOT svetovanje Podravje:
Ponedeljek: 8.00 – 14.00
Torek: 8.00 – 14.00
Sreda: 11.00 – 17.00
Petek: 8.00 – 14.00.
 
Kontakt: 02 333 13 85, spot.podravje@mra.si.
Več informacij: na spletni strani OOZ Maribor (http://www.ooz-maribor.si/).
 
  
V okviru SPOT svetovanja Podravje deluje osem svetovalcev.
Svetovalci SPOT v okviru svojih SPOT aktivnosti redno pripravljajo zbir vseh novo objavljenih razpisov ter dogodkov za potencialne podjetnike in obstoječe MSP, ki so brezplačni.
Zbirajo se na področju vseh 41 občin iz podravske regije, ki jih pokriva SPOT svetovanje Podravje.
Informacije ažuriramo tedensko in se vsak torek objavijo na spletni strani Podjetniškega portala (http://www.podjetniski-portal.si/).
Če želite biti osebno obveščeni o teh novostih, se lahko prijavite na prejemanje brezplačnega tedenskega informativnega e-biltena. Prijavo lahko uredite na navedeni spletni strani Podjetniškega portala.
 
 
 
»SPOT svetovanje Podravje je sofinancirano s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.«

Priloženi dokumenti:
 Predstavitev SPOT svetovanja Podravje  - Adobe Acrobat dokument (.pdf)

Anketa
Trenutno se ne izvaja nobena anketa
Rezultati prejšnjih anket