Oglasne table Občine za plakatiranje
11.6.2014

Na naslednji povezavi lahko dostopate do karte Občine Rače - Fram, na kateri so vrisane oglasne table:
race.webgis.si

Za vstop vpišite uporabniško ime oglas in geslo oglas.


Anketa
Trenutno se ne izvaja nobena anketa
Rezultati prejšnjih anket