Vzpostavitev sistema za izposojo koles v okviru projekta ˝Potuj zeleno˝

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Datum objave: 10. 1. 2020
Rok za oddajo ponudb: 28. 1. 2020 do 10:00
Odpiranje ponudb: 28. 1. 2020 ob 10:05
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21. 1. 2020 do 00:00

________________________________

Naročnik sprejema vprašanja ponudnikov preko portala javnih naročil do 21. 1. 2020 00:00
________________________________

DODATNA POJASNILA

Datum objave: 15.01.2020 12:48
Ali je za referenco dovolj PRIDOBLJEN posel, ali ZAKLJUČEN posel?
Kako je definirano polnjenje električnih koles?
ODGOVOR:
Naročniki lahko v skladu z 10. odst. 76. člena ZJN-3 zahtevamo zlasti, da imajo gospodarski subjekti zadostne izkušnje, ki jih izkažejo z ustreznimi referencami iz prejšnjih naročil. Tako je torej referenca potrdilo o kvalitetno opravljeni storitvi oz. dobavi blaga, iz česar izhaja, da je lahko izdana le za že zaključen posel.

Datum objave: 15.01.2020 12:50
Kako je definirano polnjenje električnih koles?
ODGOVOR:
Kolesa se polnijo, ko so parkirana na predpisanem mestu na kolesarskem stojalu-podstavku.

Datum objave: 15.01.2020 16:42
Pozdravljeni.
Poleg nekih osnovnih vprašanj, zaradi števila nejasnosti pri Tehnični Dokumentaciji in nepregledno zastavljenih sklopih/nepopolnih definicijah, zaradi katerih je celotna slika nerazumljiva, smo bili primorani zastaviti več precej kompleksnih vprašanj. Prosimo za vsa pojasnila.

1. Naročnik pod A. NABAVA KOLES IN DRUGE OPREME/Karkteristike 17 mestnih koles in druge potrebne opreme zahteva slednje.
- mestna kolesa 26 (9 koles) in 28 (8 koles)
Zakaj ste se odločili in zahtevate različne velikosti obročev? Ali so velikosti okvirjev koles enake? A ste želeli zgolj z različnimi velikostmi obročev doseči različno velikost koles?
ODGOVOR:
Zaradi poenostavitve postopka naročnik spreminja tehnično specifikacijo tako, da naročnik naroča 17 koles 28, ne glede na velikost oz. višino uporabnikov.

- obvezna oprema koles so krmilo, prednja in zadnja zavora, luči (bela za osvetljevanje ceste in rdeči odsevnik zadaj), zvonec, košara za prtljago, blatniki, bočni blatniki in sedež udoben, ki je nastavljiv na višino,
Kaj je definicija bočnega blatnika? Ali mora biti sedež, ki je nastavljiv po višini tudi zaščiten pred krajo?
ODGOVOR:
Bočni blatnik je blatnik, ki preprečuje, da se morebitne torbice, vrečke, plašči,... ne zapletejo v zadnje kolo. Zaščita sedeža proti kraji na javnih kolesih, ki se izposojajo, pa je nujna.

- elektro-motorji (do 250 W) in elektronika za upravljanje,
V Bike Sharingu (sistemih za avtomatizirano izposojo javnih koles) so že nekaj časa prisotne rešitve e-koles brez elektronike za upravljanje. Pri takih eKolesih se s samim poganjanem (hitrost in moč) določa nivo asistence elektro motorja. Zaradi same narave uporabe teh ekoles, ki so praviloma vedno zunaj, na odprtem in izpostavljena vandalizmu se je smotrno izogibati rešitvam, kjer lahko nastaja nepotrebna škoda. E-Kolesa brez elektronike za direktno upravljanje so dosti bolj zaščitena pred vandalizmom in dodatno škodo. Prosimo da umaknete to zahtevo, če že ne zahtevate izklicno bolj smotrne rešitve, kar dodatna elektronika za upravljanje pri takih kolesih sigurno ni.
ODGOVOR:
Vsak elektromotor mora imeti elektroniko za upravljanje. Tudi pri navornih sistemih obstaja elektronika, ki je nekje nameščena. Elektronika mora biti zaščitena.

- nosilci za upravljanje,
Kaj točno naj bi bili ti nosilci za upravljanje? Je mišljeno kot nosilci za elektroniko za upravljanje? Če je temu tako, se to priključi zgoraj navedeni zahtevi.
ODGOVOR:
Možen je sistem z izbiro hitrosti preko nosilca na krmilu ali z navornim sistemom preko pritiska na pedale.

- nesnemljive litijske baterije (omogočati morajo uporabo kolesa kot električno) 36 V, kapacitete nad 3000 mA
Kot prvo, upam da je napaka in ste želeli napisati Litium-ion oziroma Li-ion baterija. Predvidevamo da želite baterije ki so namenjene ponovnemu polnjenju?
ODGOVOR:
Ni napaka. Naročnik naroča baterije za ponovno polnjenje z dolgo življenjsko dobo - torej ne svinčene baterije ali NiCa polnilne baterije. Naročnik naroča baterije na litijski osnovi. Baterije za poganjanje elektromotorjev se morajo polniti na postajališčih.

- Vezano na to, kaj je točno mišljeno kot nesnemljive litijske baterije? Baterija, ki se jo ne da sneti? Ali ste želeli zahtevati baterijo z rešitvijo, ki ne dopušča odstranjevanje nepooblaščenim osebam? Torej ohišje baterije z zaščito zasnovano tako, da preprečuje odstranjevanje s strani nepooblaščenih oseb.
ODGOVOR:
Naročnik naroča nesnemljive baterije - uporabniki ne smejo imeti možnosti odstranjevanja baterij.

- Kot veste, električno kolo oziroma e-kolo je kolo z električnim motorjem, ki kolesarju asistira zgolj takrat ko poganja kolo. Če je motor ugasnjen ali pa je baterija prazna, se e-kolo vozi kot navadno kolo. Zato bi bilo smotrno, da že v začetku zahtevate 17 eKoles, ker je eKolo kot tako tudi zakonsko definirano.
Zato je zadnji odstavek
"njihova uporaba z nesnemljivo baterijo pa mora omogočati uporabo koles kot električna kolesa, vendar morajo kolesa hkrati omogočati uporabo tudi kot navadna kolesa na pedale." nesmiselen in odveč.
ODGOVOR:
Kot že izhaja iz objavljene dokumentacije, naroča naročnik električna kolesa, vendar električni pogon ne sme ovirati vožnje brez pomoči baterije. Če so baterije prazne, se kolo vozi kot navadno kolo na pedale.

- Pri tem poglavju pogrešamo specifikacijo ali zahtevo po kolesarskih prestavah, kot osnovnemu in sestavnemu delu kolesa. Namreč, v primeru da se uporabniku sredi vožnje sprazni baterija je smiselno imeti vsaj še tri mehanske prestave za lažje kolesarjenje (najbolj razširjena rešitev, recimo Shimano Nexus 3 notranje prestave). Spomnimo - zaradi baterije in motorja je teža takega kolesa znatno povečana. Glede na naše izkušnje je to nek osnovni minimum.
ODGOVOR:
Naročnik naroča vsa kolesa s tri mehansko prestavo za lažje kolesarjenje v primeru izpraznjene baterije.

2. Naročnik je točko B naslovil z Elektronika za nadzor kolesa.
Kaj točno je elektronika za nadzor kolesa?
ODGOVOR:
Elektronika za nadzor koles je sistem, ki mora omogočati naročniku oz. upravitelju, da ima nadzor nad številom prostih (zaklenjenih) koles na lokacijah, o trajanju izposoje posameznega kolesa, stanju baterije z upravljanjem ključavnice ter o zaklenjenosti kolesa na tretji lokaciji. Naročnik naroča učinkovit sistem, ki v času izposoje preprečuje krajo koles.

- Spodaj sta navedeni dve "tehnični" komponenti:
elektronsko vezje »komunikator« s SIM kartico
baterija za napajanje elektronike
Ali so to edini in ključni sestavni del Elektronike za nadzor kolesa? Ali je poleg tega še kakšna druga komponenta?
ODGOVOR:
Ključavnica se ne šteje za elektroniko. Ključavnica je z opisom navedena v točki C Lokalni sistem za zaklepanje kolesa.

- "OPOMBA: Oprema za nadzor koles mora omogočati odklep in zaklep koles preko mobilne aplikacije ter nadzor položaja kolesa."
Pod opombo navajate, da je funkcija teh dveh komponent da omogoča odklep in zaklep koles preko mobilne aplikacije ter nadzor položaja kolesa.
V tem primeru vam manjkajo vsaj še dve komponenti! Zaklepni element (odklep in zaklep, navaden pod Opomba), ki omogoča zaklep/odklep kolesa ter seveda GPS modul, za določanje točnega mesta kolesa. Domnevam, da ste pod položaj kolesa imeli v mislih lokacijo oz točno mesto nahajanja kolesa in ne recimo lege kolesa (navpično, vodoravno etc.).
ODGOVOR:
Naročnik oz. upravitelj mora imeti vedno na razpolago informacijo o lokaciji oz. točnem mestu nahajanja kolesa, ki ni v uporabi - zgolj lokacijo zaklenjenega, neizposojenega kolesa in stanje zaklenjenosti.

- V tem členu se naročnik pomanjkljivo spušča v le določene detalje in tehnične rešitve namesto da bolje oriše zahtevane funkcionalnosti in prepusti ponudniku, da izbere primerno rešitev za zahtevane funkcionalnosti.
OPOMBA: Iz napisanega pod točko B lahko zgolj sklepamo, da naročnik želi imeti kolesa s sposobnostjo Free-Floating, kjer se lahko kolo pusti kjerkoli znotraj območja in tudi izposodi, brez potrebe po postajah. Ob tem naj vas samo opozorimo, da je sledenje javnim kolesom katere uporabljajo občani in turisti v svojem prostem času s stališča Urada informacijskega pooblaščenca sporno, sam ukrep je nesorazmeren in so podali že večkrat negativno mnenje glede izvajanja takih ukrepov.
Predlagamo da ta segment opišete bolj smiselno in razumljivo brez tehničnih zahtev s pomanjkljivimi segmetni. Predlagamo tudi, da ocenite smiselnost glede na GDPR in ZVoP (ki je trenutno še v veljavi do sprejema ZVoP-2) in enostavno ta segment v celoti umaknete.
ODGOVOR:
V tehničnih specifikacijah je nedvoumno zahtevano, da mora naročnik oz. upravitelj vedeti lokacijo neizposojenih, prostih koles torej mora imeti informacijo o zaklenjenih kolesih, ki niso v uporabi. Sistem mora javljati lokacijo pri zaklepanju kolesa s pomočjo SIM kartice v ključavnici kolesa.

3. Naročnik je točko C naslovil z Lokalni sistem za zaklepanje koles.
Sistem za zaklepanje z elektronsko ključavnico in verigo pritrjeno na kolo:
elektronska ključavnica s pritrjevanjem na kolo in
- Kako točno naj bi ta elektronska ključavnica delovala, če je že navedena kot osnovni pogoj? Ali je tudi pogojen način uporabe te ključavnice, če je že specifično/poimensko navedena?
ODGOVOR:
Naročnik naroča kolesa, ki bodo kot prosta zaklenjena na predpisani lokaciji na kolesarskem stojalu-podstavku. Uporabnik s pomočjo ključavnice, ki jo naročamo lahko kolo zaklene tudi na lokacijah, kjer trenutno ima opravke in kolesa še ni vrnil. Zaradi tega mora biti sistem zaklepanja vgrajen v kolo in ne zgolj v postajališče.

- jeklena veriga premera 5 mm in dolžine najmanj 80 cm s pritrjevanjem na kolo. Omogočati mora hkratno priklenitev okvirja kolesa in vsaj enega kolesnega obroča.
- Ali so to edine zateve pod alineo? Ali lahko sklepamo, da ta jeklena veriga ni del elektronske ključavnice?
ODGOVOR.
Naročnik naroča verigo, ki je pritrjena na kolo in se lahko zaklene v ključavnici, ki je tudi pritrjena na kolo. Veriga pri zaklepanju zajame še stojalo ali drug primeren objekt, da je kolo nemogoče prestaviti.

- Iz napisanega, sklepamo, da se zaklepno/odklepna funkcija, ki jo zahtevate od opreme za nadzor koles pričakuje tudi od Sistema za zaklepanje z elektronsko ključavnico ( in verigo pritrjeno na kolo)?
Kakšne so funkcionalnosti elektronske ključavnice? Ali je še kaj poleg zaklepanja/odklepanja? Ali se ta ključavnica napaja iz baterije za napajanje elektronike (pod Elektronika za nadzor kolesa)? Ali je potrebno imeti dodatno baterijo, ker ste to specifično zahtevali za "elektroniko za nadzor kolesa"?
ODGOVOR:
Naročnik naroča sistem, ki omogoča zaklepanje na poljubni lokaciji in da so podatki o lokaciji zaklenjenega kolesa dostopni v sistemu. V primeru, da ima kolo prazno baterijo, mora sistem prav tako omogočati zaklepanje in odklepanje kolesa elektroniko za upravljanje, odklepanje in zaklepanje koles mora torej napajati druga, neodvisna baterija.

- Kar želimo izpostaviti je, da naročnik namesto sistematičnega opisa funkcionalnosti zahtevane rešitve v razpisu pogojuje določene specifične komponente. Je nepregledno, dvoumno in mestoma nerazumljivo. To otežuje prijavo ponudnikom (ali mogoče zgolj večini ponudnikov).
ODGOVOR:
Naročnik naroča sistem, ki omogoča izposojo 17 e-koles na dveh različnih lokacijah (ena v Račah in druga v Framu), s pomočjo mobilne aplikacije (odklep, zaklep, plačila), zaklepanje in vračanje koles na določenih lokacijah ter zaklepanje na tretji lokaciji po potrebah uporabnikov, ob tem pa tudi omogočati preprečevanje odtujevanja koles. Za dosego teh zahtev je potrebna elektronika za odklepanje preko strežnika (SIM kartice, internet, ), lokalni sistem za zaklepanje, ki omogoča zaklepanje tudi na tretji lokaciji (upravljana ključavnice, verige), strežniškim sistem, mobilno aplikacijo in kolesarska postajališča, na katerih so kolesa nameščena pred izposojo.

4. Naročnik je točko D naslovil s Strežniški sistem
V tej točki opiše zgolj osnovne funkcionalnosti sistema. Izposoja in plačilo preko aplikacije, vpogled v trenutno lokacijo koles. Za to naročnik postavlja zahtevo, da ponudnik ne zaračunava dodatnih stroškov licenčnin na letni osnovi (spodaj še dodaja, da je znesek licenčnine lahko zaračunan zgolj kot enkraten strošek pod postavko Priprava strežniškega sistema).
Kako si naročnik v tem primeru predstavlja potek IT vzdrževanja sistema in kdo naj bi to počel, če ponudnik tega ne sme zaračunavati in tudi ne bo opravljal? Oziroma, če lahko to ponudnik zaračuna a zgolj enkrat, za kakšno obdobje delovanja sistema mora potem zaračunati - 3 leta? 5 let? 10 let? Kaj pa po preteku tega časa?
ODGOVOR:
Sistem mora biti funkcionalen in brez dodatnih posebnih funkcionalnih nadgradenj. Naročnik naroča strežnik z licenco za uporabo vse programske opreme in aplikacij. Stroški obdelave podatkov in vzdrževanja sistema niso predmet tega javnega naročila.

- Naročnik zahteva "Strežniški sistem mora omogočati shranjevanje in obdelovanje podatkov ter ponujanje podatkov o lokaciji, ko le-ta niso v uporabi". Zadnje besede nakazujejo na zahtevo po prisotnosti GPS sledenja na samem kolesu. O tem smo pisali že v točki 2.
Mnenje Urada informacijskega pooblaščenca velja tudi v primeru, če je GPS sledenje med uporabo od strani uporabnika izklopljeno in se vklopi šele po vračilu. Neka polovičarska rešitev, kjer kolo nima GPS sledilca in sistem beleži lokacijo uporabnikovega pametnega telefona ob zaklepu kolesa pa ni v skladu z zgoraj navedeno zahtevo naročnika. Namreč, v takem primeru, uporabnik lahko zaklene kolo in ga potem enostavno naloži na vozilo in odpelje. Sistem bo še zmeraj kazal na lokacijo kolesa, kjer se je nazadnje javil pametni telefon uporabnika. Vi pa ne boste imeli "ponujanja podatkov o lokaciji, ko le-ta niso v uporabi".
Kot smo že napisali, ste si zastavili neko specifično rešitev, ki ni oziroma je slabo predstavljena in razložena.
ODGOVOR:
Naročnik naroča sistem, ki omogoča določitev lokacije kolesa, ki ni v uporabi.

5. Naročnik je točko E naslovil z Mobilna Aplikacija Android in iOS.
Tu naročnik podaja osnovne zahteve glede funkcionalnosti mobilne aplikacije.
Med drugim tudi:"Mobilna aplikacija mora uporabnikom omogočati podajanje informacij o lokaciji razpoložljivih koles (v obliki zemljevida ali kot seznam lokacij dopustne so različne rešitve)"
Če je mišljeno, da lahko uporabnik lahko pusti kolo kjerkoli znotraj nekega območja....kako potem lahko dovolite "ali seznam lokacij"? V tem primeru v poštev pride lahko samo zemljevid. Ali ste mislili da se vsak sleherni kotiček območja delovanja sistema opiše z besedami in nazivi?
ODGOVOR:
Naročnik naroča sistem, ki uporabniku onemogoča vračilo kolesa na tretji lokaciji, ampak zgolj in samo na predpisanem postajališču (na določeni lokaciji v Račah ali/in v Framu). Omogočati pa mora uporabniku, da lahko kolo zaklene med samo uporabo (npr. pred trgovino, lekarno, zdravstvenim domom,....) ter ga še naprej uporablja. Kolesa so lahko razpoložljiva za izposojo le na kolesarskem stojalu-podstavku določenih lokacijah v Račah in Framu.

- Naprej naročnik pri mobilni aplikaciji zahteva;
"ter nuditi funkcijo trajne rezervacije kolesa (uporabnik fizično pride do kolesa)"
Kaj je to trajna rezervacija kolesa? Beseda trajna je v tem primeru nerazumljiva, še posebej z opombo - "uporabnik fizično pride do kolesa". Obstajajo rešitve rezervacije kolesa, kjer naročnik/upravljavec poljubno sistemsko nastavi trajanje rezervacije kolesa, v času trajanja katere uporabnika kolo čaka, in ni na voljo drugim uporabnikom. Časovna komponenta je glede na naše dolgoletne izkušnje s področja razvoja, proizvodnje in upravljanja Bike Sharing sistemov ključna, zaradi preprečevanja zlorab od strani uporabnikov (večurne rezervacije kolesa npr., med tem ko drugi uporabniki nimajo prostih koles na voljo).
ODGOVOR:
Naročnik sporoča ponudnikom, da zahtevo o omogočanju rezervacij v sistemu umika iz tehničnih zahtev-specifikacij. Koles ne bo mogoče rezervirati.

6. Naročnik je točko F naslovil z Kolesarska Stojala-Podstavki
Tu naročnik zahteva dobavo in montažo nekih kolesarskih stojal in podstavkov, katera naj bi vsebovala polnilce za električna kolesa, iz inox profilov in varjenih. Ob montaži naj bi se ta stojala pritrjevala s sidranjem.
- "Stojala morajo biti dovolj visoka"
Dovolj visoka za kaj točno?
ODGOVOR:
Naročnik naroča stojala-podstavke, ki so preprosta za uporabo - da se uporabniki po nepotrebnem ne sklanjajo preveč.

- "morajo omogočati hkratno priklenitev tako okvirja kot vsaj enega kolesnega obroča"Iz tega sklepamo, da se kolesa na ta stojala zaklepajo z "jekleno verigo premera 5 mm in dolžine najmanj 80 cm s pritrjevanjem na kolo" iz točke C?
ODGOVOR:
Naročnik naroča sistem zaklepanja, ki omogoča zaklepanje koles tudi med uporabo na tretji lokaciji.

- Kakšen je potem namen elektronske ključavnice?
ODGOVOR:
Naročnik naroča elektronsko ključavnico, ki zaklene drugi - nepritrjen konec verige.

- Če je baterija osnovni del kolesa in jo uporabnik kot tak, ne more odstraniti - kako je predvideno polnjenje samih koles na teh polnilnih mestih (ali jim lahko tako rečemo, ker ji niste poimenovali)?
ODGOVOR:
Naročnik naroča kolesa, ki se polnijo, ko so parkirana na predpisanem mestu na postajališču (kolesarskem stojalu-podstavku). Način polnjenja mora biti za uporabnika čim bolj preprost in učinkovit.

- Ali uporabnik mora še dodatno priklopiti/vklopiti polnjenje kolesa s tem da poveže baterijo s polnilcem? A to uporabnik naredi vsakič, ko vrne kolo?
ODGOVOR:
Naročnik naroča samodejen sistem polnjenja kolesa oz. baterije, ko uporabnik kolo pripelje na postajo (kolesarsko stojalo-podstavek) in ga zaklene.

- Ali je morda predvidena/zahtevana neka bolj celovita rešitev, kjer je zaklep kolesa na teh mestih še bolj enostaven in se polnjenje avtomatsko aktivira ob določenem nivoju baterije?
ODGOVOR:
Naročnik naroča čim bolj enostaven in učinkovit sistem zaklepanja in polnjenja baterije.

- Prosimo za odgovore na vsa naša vprašanja, da lahko z njimi zapolnimo vse manjkajoče vrzeli in nejasnosti. Obenem predlagamo, da se tehnična dokumentacija ponovno in bolj razumljivo napiše, kjer je primarni fokus na željenih funkcionlanostih sistema in ne na pomanjkljivem navajanju nekih tehničnih komponent.
Istočasno zahtevamo, glede na obseg nejasnosti in vprašanj da podaljšate rok za zastavljanje vprašanj (glede na vaše dopolnitve) in s tem tudi zamaknete sam rok oddaje ponudb.
Hvala.
ODGOVOR:
Naročnik sporoča ponudnikom, da so vsa objavljena vprašanja in odgovori sestavni del Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila št. 4301-1/2020-4 z dne 8. 1. 2020, ki je objavljena na spletni strani naročnika (v skladu z določili ZJN-3 in določil 1. 7 točke dokumentacije) in morajo torej ponudniki v smislu vseh objavljenih odgovorov smiselno pripraviti ponudbo na že objavljenih obrazcih (naročnik je mnenja, da popis blaga-opreme (Excel dokument), kamor morajo ponudniki vnesti svoje cene na enoto brez DDV, omogoča pripravo takšnih ponudb, kljub spremembi nekaterih tehničnih zahtev). Naročnik bo od izbranega ponudnika zahteval, da dobavi vso blago-opremo, kot izhaja iz zgornjih odgovorov.
Naročnik je prepričan, da je podal vse odgovore dovolj hitro, da podaljšanje roka za postavljanje vprašanj in podaljšanje roka za oddajo ponudb ni potrebno.

Datum objave: 22.01.2020 09:45
Spoštovani,
Pripravili smo vprašanja za razpis:

1. Navajate nabavo 26 ter 28' koles. Hkrati pa se morajo ta kolesa na postajah avtomatsko polniti, kar je iz tehničnega vidika težko izvedljivo, saj gre za drugačne geometrije koles, kot tudi njihovo uporabo. Prav tako je zahtevana oprema popolnoma različna.
Predlagamo, da do vsa kolesa enotna in to 26', nekaj dejstev oz. prednosti 26' v primerjavi z 28':
- Kolesa 26' so lažja, nižja, okretnejša in s tem imajo nižje težišče, kar omogoča varnejšo vožnjo predvsem za starejše in ne toliko vešče kolesarje
- 26' imajo nižji okvir in s tem lažji vstop na kolo, kar je zopet primernejše za starejše in ne toliko vešče kolesarje
- Zahtevana so Ekolesa, kar so 26' veliko primernejša za uporabo za izposojo koles: kolesarji kateri niso navajeni vožnje s kolesom (takšnih je večina) na električni pogon imajo problem pri samem speljevanju in potem med vožnjo, kar se pri 28' kolesih samo še potencira. Takšna vožnja je lahko v dnevnem prometu zelo nevarna, verjetno ne želite poškodb kolesarjev med uporabo Vaših koles.
- Ekolesa imajo za neizkušene velik pospešek in lažje obvladujejo 26 kolo in v primeru nevarnosti tudi lažje obvladajo in tudi sestopijo
- 26' imajo širše gume, kar pomeni večji oprijem, predvsem na mokrih cestah ter posutimi s peskom. Vse to se potencira s E-kolesi
- Vse naše navedbe potrjuje dejstvo, da so skoraj vsa kolesa v sistemu za izposojo koles na tržišču 26'. Tudi vsa namenska oprema za takšna kolesa je prirejena za 26' kolesa (zadnji blatniki za reklamo, okvirji ki preprečujejo izvlečenja sedeža in s tem krajo, univerzalna velikost okvirja, česar ni v segmentu 28' koles, namenski plašči 26' proti predrtju, napere so za 26' krajše in debelejše, kar pomeni manj opletanja in okvar)
- 26' kolesa so za vzdrževalce lažje premeščati iz lokacije na lokacijo, skladiščenje, servisiranja, ker zavzemajo manj prostora
- V primeru povezovanju s sosednjimi sistemi za avtomatsko izposojo koles potem ni možno povezovanje, ker so povsod 26' kolesa
- V odgovorih na vprašanje glede 26 in 28' koles niste strokovno preverili dejstev ter značilnosti vsakega tipa kolesa posebej.
ODGOVOR:
Naročnik sporoča ponudnikom, da je ob dodatnem preverjanju trga odločil, da spreminja tehnično specifikacijo tako, da lahko ponudniki ponudijo kolesa v velikosti ali 26 ali 28. Vseh 17 koles mora biti enake velikosti.

2. Vprašanje glede SIM kartice, stojalo/podstavek/ključavnice:
V izdanih tehničnih specifikacijah v točki F ste specificirali zaklepanje kolesa na navadna stojala (ne z avtomatskim zaklepanjem in polnjenjem baterije) z zaklepanjem z verigo. Ob tem je specificirana SIM kartica skupaj z elektronsko ključavnico ter dodatno baterijo. Stranka v predlaganem sistemu mora najprej odkleniti verigo, naknadno pa še z mobilno aplikacijo elektronsko ključavnico, kar je neprijazno do uporabnika/kolesarja.
Naknadno ste v odgovorih navedli, da je potrebno avtomatsko polnjenje kolesa ob vrnitvi na eno izmed dveh izbranih lokacij, kar pomeni tudi avtomatsko zaklepanje na stojala. Ob teh zahtevah se dejstvo popolnoma premeni glede SIM kartic za vsako kolo posebej ter ključavnic. V primeru avtomatskega polnjenja in zaklepanja je vsak sistem prilagojen tako, da je na mobilni aplikaciji vidno število koles na voljo ter praznih stojal/zaklepov. V tem primeru ne potrebujemo SIM kartice na vsakemu kolesu posebej, ampak samo internetno povezavo na sami postaji (preko kabla ali SIM kartice (ena SIM kartica za celo postajo in vsa kolesa) ali Wi-Fi povezave). Tako ne potrebujemo dodatne elektronske ključavnice na kolesu s SIM kartico ter lastnim napajanjem preko baterije za prepoznavanje kolesa na lokaciji (medtem ko se med vožnjo kolesa ne sledijo). Uporabnik lahko v primeru postanka med uporabo kolesa le-tega zaklene z ključavnico z verigo, se ga ne sledi in ne potrebuje za to funkcijo elektronsko ključavnico s SIM kartico in ekstra baterijo. Zato se uporablja ključavnica na verigo.
Iz vsega navedenega sledi, da je dodatna elektronska ključavnica s SIM kartico ter baterijo za vsako kolo nepotrebna in predlagamo, da jo umaknete iz popisa, ker je moteča za uporabnika in mora kolo dvakrat odkleniti (ali celo trikrat!!), da ga lahko uporablja. Njeno funkcijo prevzema stojalo z vgrajeno ključavnico za avtomatsko zaklepanje in polnjenje kolesa ter komunikacijo z mobilno aplikacijo.
ODGOVOR:
Naročnik ne bo spreminjal zahtev iz tehnične specifikacije, ki se nanaša na elektroniko za nadzor koles in na lokalni sistem za zaklepanje koles.

3. Kolesa morajo imeti dve baterije 3.000 mAh za električni pogon ter 10.000 mAh napajanje elektronike.
Prosimo, da preverite specifikacije ter katera baterija je namenjena kateremu sistemu ali je možno da sta podatka zamenjana?
Hvala lepa za natančno specificirane, strokovne in ne pavšalne odgovore.
ODGOVOR:
Naročnik sporoča, da je v popisu blaga-oprema tipkarska napaka. Baterija za pogon koles mora biti vsaj 30.000 mAh. Baterija za napajanje elektronike je 10.000 mAh.

Datum objave: 22.01.2020 09:47
Pozdravljeni,
na vse opise in izkušnje menimo in ocenjujemo da bi bila 26''' kolesa bolj primerna in bolj uporabna ter povzročala manjše število nevšečnosti kot 28'' kolesa.
Manjše kolo ima manjšo možnost poškodb in 26'' plašči so v ponudbi v večji širini in različnih profilih, ki omogoča boljšo vožnjo po različnih podlagah in večjo udobnost.
Kolesa z 28'' kolesi so bolj selektivni do širine plaščev, večji obroči so bolj izpostavljeni poškodbam (krivljenju).
Tanjši plašči so bolj izpostavljeni predrtju in dajejo uporabniku manj sigurnosti med samo vožnjo.
ODGOVOR:
Naročnik sporoča ponudnikom, da je ob dodatnem preverjanju trga odločil, da spreminja tehnično specifikacijo tako, da lahko ponudniki ponudijo kolesa v velikosti ali 26 ali 28. Vseh 17 koles mora biti enake velikosti.

Datum objave: 22.01.2020 09:55
Pozdravljeni,
Naprej en komentar in dve vprašanji.
"Zaradi poenostavitve postopka naročnik spreminja tehnično specifikacijo tako, da naročnik naroča 17 koles 28, ne glede na velikost oz. višino uporabnikov."- Kot ponudniki sistemov, opreme in rešitev s področja sistemov za avtomatizirano izposojo koles našim strankam vedno priporočamo uporabo splošnih komponent (kjer je možno), komponent ki so hitro dobavljive in na prostem trgu, npr. v večini kolesarskih trgovin.
Poleg tega, da naročnik s tem ni direktno odvisen od dobavitelja, tak pristop omogoča veliko mero transparentnosti. V tem duhu, vam predlagamo (če ste se že odločili za eno dimenzijo obročev), da se raje odločite za premer obročev 26". V nasprotnem primeru se vam bo vzdrževanje in cena ter dobava rezervnih delov konkretno zakomplicirala.
Na primer, eden od pogojev so bočni blatniki - večina, če ne vsi masovno dobavljivi blatniki so v dimenziji 26". Različice 28" boste težje našli, taka naročila bodo tudi dražja, zaradi razširjenosti opreme za 26" kolesa v takih sistemih.
Kot baterijo za napajanje elektro motorja zahtevate baterijo kapacitete nad 3000 mAh. Taka baterija še zdaleč ni primerna za napajanje elektromotorja, niti blizu. Vi pa v dokumentaciji pod zateve, zahtevate baterijo s kapaciteto nad 3000 mAh, kar pomeni da nekdo lahko dostavi kolesa z baterijami za elektromotor s kapaciteto 3001 mAh.
Istočasno, v popisu opreme (razpredelnica) zahtevate baterijo za elektroniko s kapaciteto nad 10000 mAh. A je slučajno šlo za zamenjavo dveh specifikacij?
ODGOVOR:
Naročnik sporoča, da je v popisu blaga-oprema tipkarska napaka. Baterija za pogon koles mora biti vsaj 30.000 mAh. Elektronika za odklepanje kolesa mora delovati čim dlje časa in ne glede na baterijo, ki poganja kolo, torej mora imeti samostojno napajanje vsaj 10.000 mAh.

V odgovorih na naša predhodna vprašanja, naročnik dne 15.1.2020. odgovarja na vprašanje glede stroškov licenc in vzdrževanja slednje: "Sistem mora biti funkcionalen in brez dodatnih posebnih funkcionalnih nadgradenj. Naročnik naroča strežnik z licenco za uporabo vse programske opreme in aplikacij. Stroški obdelave podatkov in vzdrževanja sistema niso predmet tega javnega naročila."
- Torej je predvideno dodatno naročilo za obdelavo podatkov in vzdrževanje sistema? Enkrat ko bo ponudnik izbran? Ali ni bolj transparentno zahtevati ponudbo od ponudnika že v tej fazi? Enkrat, ko je ponudnik izbran, je skoraj nemogoče dobiti ponudbe drugih ponudnikov za dodatne storitve! Če pa kaj takega ni predvideno, kako imate potem predvideno vzdrževanje takega IKT sistema in vso povezano podporo?
ODGOVOR:
Naročnik naroča električna kolesa in opremo za vzpostavitev izposoje koles brez storitve vzdrževanja.

Naprej nadaljujemo z našim ugovorom glede splošne nedoslednosti razpisne dokumentacije.
Iz naročnikovih odgovorov, na naša oddana vprašanja na portalu e-Naročanje smo uspeli po koščkih sestaviti opis delovanja sistema, kot naj bi si naročnik zastavil.
Torej - imamo dve lokaciji (Rače in Fram) s postajami s konfiguracijo 9 in 8 stojal za kolesa. Stojala morajo omogočati zaklep eKolesa in polnjenje (ki naj bo čimbolj enostavno in avtomatsko - naročnik to opiše zelo pomankljivo).17 eKoles se lahko zaklepa na teh dveh lokacijah (naročnik zateva zaklep z verigo), na neki dodatni tretji lokaciji + začasni zaklep od strani uporabnika (v primeru da ima kakšne opravke med samo izposojo). Pri tem zahtevate da je vsakič ob zaklepu znana lokacija kolesa - kar ob zaklepu na previdenih fiksnih lokacijah ni problem.
Naročnik prav tako zahteva, da oprema na kolesu ima SIM kartico in komunikacijo s strežnikom + dodatno eKljučavnico, za katero domnevamo, da se uporablja ko uporabnik začasno zaklene kolo. OPOMBA - vse to smo uspeli sestaviti delno iz različnih koščkov zahtev in delno iz objavljenih odgovorov na naša predhodna vprašanja.
Zakaj že v začetku naročnik ni jasno in strnjeno opisal zastavljenega delovanja sistema? Ter na podlagi zgolj tega zastavil tehnične zahteve?
Takega (ključnega) opisa ni moč zaslediti ne v
- dokumentu "DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA"
- dokumentu "Tehnične specifikacije za javno naročilo »Vzpostavitev sistema za izposojo koles v okviru projekta Potuj zeleno«"
- ne v priloženi razpredelnici
Namesto tega, iz specifičnih zahtev po tehnični opremi, se ustvarja neka podoba delovanja sistema!
Naš pomislek je naslednji. Naročnik namesto splošno predvidenega scenarija uporabe, pogojuje dobavitelja z nekimi specifičnimi rešitvami. Ob tem pa ne upošteva, da za naknadno določeno delovanje sistema (skozi odgovore na portalu enaročanje) obstajajo tudi drugačne rešitve, ki so morda tudi cenejše, bolj primerne a prav tako omogočajo zahtevane funkcionalnosti.
En lep primer je električna ključavnica v kateri je združeno vse razen elektromotorja z elektroniko za upravljanje in baterije za elektromotor.
Tako recimo ta električna ključavnica (ena komponenta/naprava):
- opravlja zaklep/odklep
- javlja lokacijo kolesa (in to brez GPS modula)
- komunicira s strežnikom (brez SIM kartice)
in vse to počne z BlueTooth modulom, ki se poveže preko aplikacije in uporabnikovega mobitela na strežnik. Torej obstajajo tudi drugačne, celo boljše rešitve kot so zahtevane a jih vi s svojimi preveč ozkimi zahtevami izljučujete, kot da bi preferirali zgolj eno od rešitev za predvidene scenarije. In to celo brez, v takem primeru, nujne obrazložitve.
Če še dodamo, SIM kartice in naročniški paketi niso poceni in to je seveda 17 paketov - mesečnih/letnih stroškov.
Druga težava kateri se delno izognete pri zgoraj omenjeni rešitvi je seveda GPS modul in ogromen problem glede posega v zasebnost posameznika s stališča Urada informacijskega pooblaščenca - nekaj na kar smo že pri prejšnjih vprašanjih dovolj jasno izpostavili in kar ste v svojih odgovorih enostavno ignorirali. To pa seveda ne pomeni, da bodo to ignorirali pri informacijskem pooblaščencu. Tukaj vas že drugič opozarjamo na to!
To je samo en primer, kako skozi nepopoln in zmeden popis tehnične opreme in komponent, brez predhodno jasno zastavljene rabe in namena izključujete tudi druge primerne in cenejše rešitve.
Še en lep primer je polnjenje koles na dveh lokacijah v Račah in Framu.
Naročnik nima predvidenega načina polnjenja (kar bi po našem mnenju moral, ker je ena od ključnih lastnosti) zgolj, naj bo čim bolj enostavno. Ima pa naročnik določeno, da se kolo zaklepa z "jekleno verigo premera 5 mm in dolžine najmanj 80 cm s pritrjevanjem na kolo. Omogočati mora hkratno priklenitev okvirja kolesa in vsaj enega kolesnega obroča." Zelo nenapredna tehnična rešitev za sistem s kolesi z lastnimi elektronskimi ključavnicami, mobilnimi aplikacijami etc.
Torej, ponudnik glede na naročnikove zahteve lahko dostavi eKolesa s kablom za napajanje, katerega potem ob vračilu na eni izmed dveh lokacij (zaklepanje z jekleno verigo premera 5mm in dolžine najmanj 80 cm) ročno vključi v vtičnico na stojalu. Glede na zahteve je to enostavna in sprejemljiva rešitev, ker domnevamo da vsak uporabnik zna vtakniti vtikač v vtičnico. Ni pa to niti blizu primerni rešitvi za polnjenje javnih eKoles na javnih mestih in odprtem! Nekaj kar je 24/7 doselgljivo vsem in je možno zelo enostavno vandalizirati.
Obstaja že nešteto rešitev v sistemih po celem svetu, kjer so v uporabi stojala ali specializirane ključavnice, ki ob zaklepu kolesa v stojalo/ključavnico avtomatsko polnijo kolesa. Torej, s samim zaklepom kolesa uporabnik priključi eKolo na polnjenje. Prav tako ali celo bolj enostavna rešitev, s tem da je ta rešitev s stališča varnosti opreme in uporabnika neprimerno bolj varna in ustrezna. Predlagamo, da dopolnite ta segment s podobno zahtevo.
Na tak način bi lahko še dodatno secirali večino zahtev v tej dokumentaciji, izpostavili potencialne neprimernosti zahtevanih komponent in predstavili boljše rešitve.
Rešitve, katere pa žal naročnik iz nam nerazumljivih razlogov že v štartu z zahtevami po specifičnih komponentah izključuje. In to so rešitve, katere prav tako pridejo v poštev glede na zastavljeno delovanje sistema.
Še zmeraj smo mnenja in od tega ne odstopamo, da se naročnik predhodno ni ustrezno seznanil s primerljivimi sistemi v drugih slovenskih ali evropskih mestih, ni ustrezno razmislil in zastavil samega delovanja sistema ter je posledično tudi pomanjkljivo in neustrezno pripravil celotno tehnično dokumentacijo in zahteve.
V primeru, da naročnik še zmeraj vztraja pri zelo specifičnih rešitvah (na kar je bil predhodno že opozorjen - 15.1.2020) s tem avtomatično izključuje večino ponudnikov, kateri prav tako lahko ponudijo ustrezne rešitve, glede na zastavljeno delovanje sistema in predvidene načine uporabe.
ODGOVOR:
Naročnik naroča sistem izposoje koles, ki omogoča izposojo električnih koles in določanje lokacije koles, ki niso v uporabi, preko pametnih telefonov. Naročnik ne bo spreminjal tehničnih specifikacij in naroča takšno opremo, kot izhaja iz objavljene dokumentacije in odgovorov.


Priloženi dokumenti:
 Razpisna dokumentacija: Vzpostavitev sistema za izposojo koles v okviru projekta ˝Potuj zeleno˝  - Microsoft Wordov dokument (.doc)
 Popisni list  - Microsoft Excel dokument (.xls)
 Tehnične specifikacije  - Adobe Acrobat dokument (.pdf)