Razpisi

 


Ureditev mešane površine za pešce in kolesarje ob RII 430 odsek 0274 Fram - Slovenska Bistrica od km 3+857,60 do 4+794,60

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Datum objave: 21. 1. 2020
Rok za oddajo ponudb: 12. 2. 2020 do 10:00
Odpiranje ponudb: 12. 2. 2020 ob 10:05
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 3. 2. 2020 do 12:00


Vzpostavitev sistema za izposojo koles v okviru projekta ˝Potuj zeleno˝

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Datum objave: 10. 1. 2020
Rok za oddajo ponudb: 28. 1. 2020 do 10:00
Odpiranje ponudb: 28. 1. 2020 ob 10:05
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21. 1. 2020 do 00:00