Mestna občina Ptuj

Županja

Nuška Gajšek, županja MO Ptuj

Sem Nuška Gajšek, rojena Ptujčanka, kjer sem obiskovala Osnovno šolo Ljudski vrt ter jo zaključila z vpisom v Zlato knjigo učencev odličnjakov. Šolanje sem nadaljevala na Gimnaziji Ptuj, nato pa na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, po izobrazbi sem univerzitetna diplomirana politologinja. V času srednje šole in fakultete sem bila Zoisova štipendistka.

Po končanem študiju sem opravljala pripravništvo v Evropskem parlamentu v Bruslju, kjer sem spremljala delo Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve. Po vrnitvi v Slovenijo sem tri mesece opravljala delo administratorke v podjetju. Od leta 2008 se je moja poklicna pot nadaljevala v Ljubljani. Bila sem zaposlena v Državnem zboru Republike Slovenije kot strokovna sodelavka poslanske skupine SD, kjer sem večino časa spremljala zakonodajo na področju sociale ter zdravstva. Kljub zaposlitvi v Ljubljani sem živela na Ptuju.

Na lokalnih volitvah 2014 sem bila izvoljena v Mestni svet Mestne občine Ptuj, kjer sem v obdobju do 2018. vodila svetniško skupino SD. Z nekaj več kot 170 pobudami in vprašanji na mestnem svetu sem bila ena izmed najaktivnejših.

Sem članica več društev: s področja skrbi in zaščite živali, turističnega društva, tudi članica Soroptimist kluba Ptuj, ki je del mednarodnega humanitarnega gibanja.