Mestna občina Ptuj
Domov > Splošno o Ptuju > Splošno o Ptuju

Splošno o Ptuju

Ptuj je najstarejše dokumentirano mesto na Slovenskem in leži v SV Sloveniji, v središču Spodnjega Podravja na meji s Prlekijo. Ves osrednji del Ptuja je spomeniško zavarovan.

 • Površina mesta je 66,7 km2.
 • Število prebivalcev v Mestni občini je 23.137 (1.7.2016).
 • Nadmorska višina je 232 m.
 • Podnebje je subpanonsko – srednja celoletna temperatura je 10°C.
 • Mestna občina obsega 6309 hišnih številk v desetih naseljih in v osmih četrtnih skupnostih.
 • Naselja v mestni občini: Grajena, Grajenščak, Kicar, Krčevina pri Vurbergu, Mestni vrh, Pacinje, Podvinci, Ptuj, Spodnji Velovlek in Spuhlja.
 • Četrtne skupnosti: Četrtna skupnost Breg-Turnišče, Četrtna skupnost Center, Četrtna skupnost Grajena, Četrtna skupnost Jezero, Četrtna skupnost Ljudski vrt, Četrtna skupnost Panorama, Četrtna skupnost Rogoznica, Četrtna skupnost Spuhlja.

Ključni razvojni izzivi Mestne občine Ptuj

 • Spodbujanje podjetništva in privabljanje investitorjev.
 • Uveljavljanje koncepta trajnostne mobilnosti.
 • Učinkovita raba energije v javnem in zasebnem sektorju, povečanje oskrbe iz obnovljivih virov energije in nižanje ogljičnega odtisa.
 • Turistični razvoj mesta, inovativni turistični produkti in storitve ter učinkovita promocija.
 • Oživljanje starega mestnega jedra na načelih trajnostnega razvoja.
 • Ponovna revitalizacija degradiranih urbanih površin.
 • Zagotavljanje višje kakovosti življenja vsem občankam in občanom Mestne občine Ptuj z ustreznim razvojem: vseh oblik vzgojno-izobraževalnih programov, socialnih programov ter zdravstvenih storitev, kulturnih in športnih programov in vseh programov za ustvarjalno in kreativno preživljanje prostega časa.

Vizija

Ptuj, ustvarjalna zakladnica tisočletij.

Mestna občina Ptuj bo pokrajinsko središče poslovnih priložnosti in spodbudno okolje za inovativna podjetja in investitorje. Okoljski razvoj bo temeljil na trajnostni mobilnosti, energetski učinkovitosti, izrabi lokalnih alternativnih virov in urejeni infrastrukturi.

Prepoznano bo kot zakladnica tisočletij, mesto kulture in festivalov ter privlačnih naravnih danosti. Prebivalci mesta bodo aktivni, zdravi in ustvarjalni.