Družina in socialne zadeve

Mladim družinam si prizadevamo ponuditi čim več neprofitnih stanovanj, ob rojstvu otroka pomagamo z enkratno denarno pomočjo, v primeru materialne stiske pa je na voljo tudi enkratna denarna pomoč iz proračunskih sredstev Mestne občine Ptuj.

Center za socialno delo

Center za socialno delo Spodnje Podravje, Enota Ptuj je javni socialno varstveni zavod, ki opravlja storitve socialnega varstva v okviru mreže javne službe. Svojo dejavnost opravlja v skladu z nalogami, ki se nanašajo na izvajanje javnih pooblastil, socialno-varstvenih storitev ter drugih nalog, ki jih narekuje zakonodaja.

Na voljo so vam od ponedeljka do petka.
Center za socialno delo Spodnje Podravje, Enota Ptuj
Trstenjakova ulica 5a
2250 Ptuj
Telefon: 02/ 787 56 00
Faks: 02/ 778 77 71
Spletna stran: www.csd-ptuj.si
E-pošta: gpcsd.ptuj@gov.si

Enkratna denarna pomoč staršem ob rojstvu otroka

Z denarno pomočjo ob rojstvu otroka, se staršem ob izpolnjevanju pogojev omogoča pridobitev enkratnega prispevka lokalne skupnosti. Denarni prispevek se izplačuje od leta 2008, od 24. 2. 2018 pa znaša 150,00 EUR. Pogoja za pridobitev enkratne denarne pomoči sta, da imata eden izmed staršev in novorojenec na dan otrokovega rojstva stalno prebivališče v Mestni občini Ptuj in sta državljana RS. Pravico do enkratne pomoči lahko uveljavlja tudi druga oseba, ki je zakoniti zastopnik otroka, na podlagi odločbe pristojnega organa.

Več o upravičencih, pogojih, postopku, načinu in višini denarnega prispevka je opredeljeno v Pravilniku o dodelitvi denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 14/2007, 14/2015 in 4/2018). Upravičenec uveljavlja pravico s pisno vlogo na predpisanem obrazcu najkasneje v štirih mesecih od otrokovega rojstva.

Brezposelnost

Aktualno o trgu dela, podatke o brezposelnosti za Območno službo Ptuj, aktualne razpise v zvezi z subvencijami za zaposlitev in seznam prostih delovnih mest najdete na povezavi:

https://www.ess.gov.si/

Mestna občina Ptuj sofinancira programe javnih del, sodeluje z lokalnimi institucijami pri kreiranju zaposlitvene politike ter se zavzema za razvoj novih delovnih mest ter ohranitev in razvoj delovnih sposobnosti brezposelnih oseb.