Storitve občinske uprave

Priponke

Javni razpis
(.pdf, 113 KB)
Obrazci
(.pdf, 472 KB)
Pogodba - vzorec
(.pdf, 49 KB)

Javni razpisi in naročila

Datum objave: 23. 10. 2020 | Rok: 10. 11. 2020

Javni razpis o nagrajevanju športnih dosežkov v Mestni občini Ptuj v letu 2020

Namenjeno: splošni javnosti

Mestna občina Ptuj na podlagi petega odstavka 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Pravilnika o nagrajevanju športnih dosežkov v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 4/12, 2/17 in 4/18) objavlja Javni razpis o nagrajevanju športnih dosežkov v Mestni občini Ptuj v letu 2020.
Nazaj na seznam vseh razpisov