Storitve občinske uprave

Javni razpisi in naročila

Datum objave: 3. 11. 2020 | Rok: 16. 12. 2020

Javno naročilo za izvedbo GOI del pri prizidavi z rekonstrukcijo in energetsko sanacijo OŠ Mladika - II.faza

Namenjeno: podjetnikom

Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj (v nadaljevanju: naročnik) vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah dokumentacije za oddajo javnega naročila za: Prizidava z rekonstrukcijo in energetsko sanacijo OŠ Mladika - II. Faza
Nazaj na seznam vseh razpisov