Mestna občina Ptuj

Ptujčan

Ptujčan je tiskani medij, ki ga izdaja Mestna občina Ptuj. Izhaja mesečno, in sicer praviloma v zadnjem tednu meseca, v avgustu ne izhaja.

Namenjen je osrednjemu informiranju občanov o delu organov Mestne občine Ptuj, občinske uprave in četrtnih skupnosti, političnih strank, o dogajanjih in rezultatih poslovanja na področju gospodarstva in družbenih dejavnosti, o urejanju prostora in varstvu okolja, o prometu in prometni varnosti, objavljanju pisem, odzivov, mnenj, predlogov in komentarjev bralcev, reklamnih sporočil, oglasov itn.

Hkrati s Ptujčanom izhaja tudi Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, v katerem se objavljajo predpisi in drugi akti Mestne občine Ptuj ter splošni akti četrtnih skupnosti, po sklepu uredništva pa tudi akti drugih občin.

Uredništvo Ptujčana
Mestni trg 1
2250 Ptuj
telefon: 02 / 74 82 915
faks: 02 / 74 82 998
e-pošta: stanka PIKA krajnc-letonja AFNA ptuj PIKA si
Odgovorna urednica
Stanka KRAJNC LETONJA
telefon: 02 / 74 82 915
e-pošta: stanka PIKA krajnc-letonja AFNA ptuj PIKA si
Trženje oglasnega prostora
Agencija Lotos, d. o. o.
Marketinško-medijski center
telefon: 02 741 71 20
GSM: 041 283 694
e-pošta: info AFNA agencijalotos PIKA net
www.agencijalotos.net