Turizem
Domov > Turizem > Turizem na Ptuju

Turizem predstavlja pomembno razvojno in poslovno priložnost za Ptuj.

Turizem na Ptuju

Turizem predstavlja pomembno razvojno in poslovno priložnost za Ptuj. Potrebno je razumeti novo vlogo strategije razvoja turizma, poznati svetovne trende, si zadati novo vizijo in pričeti z izvajanjem ukrepov za uresničevanje postavljenih ciljev.

Tako kot je na nacionalni ravni razvoj turizma pomembna gospodarska dejavnost prihodnosti, tudi na lokalni ravni obstaja želja vzpostaviti dolgoročen uspešen razvoj na področju turizma.

Turizem v Spodnjem Podravju je danes del svetovnega in evropskega tržišča, ki je znan po odmevnih mednarodnih prireditvah, termalni, etnološki, kulturnozgodovinski, enološko-kulinarični ponudbi, območje pa je uveljavljeno tudi kot športno-rekreacijsko in sprostitveno središče. Spodnje Podravje odlikuje, gledano s turistične perspektive, velika pestrost in raznolikost. Svet med Slovenskimi Goricami, Halozami ter Dravskim in Ptujskim poljem ponuja s svojimi naravnimi danostmi, kulturno dediščino, z geografsko lego, obstoječo in rastočo kakovostno turistično ponudbo ter gostoljubnostjo raznolike možnosti za trajnostni razvoj turizma v regiji.

Mestni svet Mestne občine Ptuj je na svoji 14. redni seji dne, 25. 1. 2016, sprejel Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 3/16). S tem je bila ustanovljena institucija, katere poglavitne naloge obsegajo: doseganje celovite, kakovostne turistične ponudbe, usklajevanje in povezovanje turističnih ponudnikov, krepitev za turizem pomembnih etnoloških, kulturnih, športnih vsebin in izkoriščanje naravnih danosti ter promocija in spodbujanje razvoja turizma na območju Mestne občine Ptuj.

Sedež zavoda je na naslovu Murkova ulica 7 na Ptuju, kjer delujeta zavod in projektni tim. Na Slovenskem trgu 5 na Ptuju se nahaja turistično informativni center (TIC Ptuj).

V letu 2017 je bila sprejeta Strategije razvoja in trženja turistične destinacije Ptuj 2017-2021. Vizija destinacije je, da bo Ptuj postal mednarodno prepoznan kot ena izmed ključnih lepot Slovenije in centralne Evrope, ki ga je vredno obiskati zaradi njegovih izjemno ustvarjalnih in odprtih ljudi ter pristnega doživetja njegove bogate kulturne dediščine in kulturnega utripa starega mestnega jedra, obdanega z naravo blagodejnih voda in vinske trte. Strategija razvoja in trženja turistične destinacije Ptuj je kot krovno vodilo namenjena vsem ključnim deležnikom, ki s svojim delovanjem vplivajo na razvoj in rast ptujskega turizma.