Mestna občina Ptuj

Projekti

S tradicijo v prihodnost


Status:   zaključen
Trajanje:   september 2017—december 2019
Vrednost:   45.867,85€
Vodja:   Alenka Bezjak

Namen projekta:  
Namen projekta je ohranjanje bogate kulturne dediščine in kulinarike območja Slovenskih goric. Ker gre v veliki meri za gričevnate predele so tudi idealni pogoji za vinogradništvo. Na Mestnem Vrhu je ostala stara preša, stara 100 let, kot samostojni objekt in ki smo ga v letu 2011 s pomočjo LEADER sredstev prenovili v vinogradniški muzej. Prav tako je bil na Grajeni v 60 letih prejšnjega stoletja zgrajen Dom krajanov, ki je bil in je še danes pomemben kraj srečevanja ljudi s tega območja. S projektom »S tradicijo v prihodnost« želimo vključiti vse skupine prebivalcev, od osnovnošolskih otrok, gospodinj do vseh prebivalcev tega območja. V ta namen želimo v Domu krajanov Grajena dograditi kuhinjo, ki bo omogočila gospodinjam pripravljati najrazličnejše tradicionalne jedi, jih pripravljati skupaj z učenci OŠ Ljudski vrt - Podružnica Grajena ter pripraviti razstavo značilnih jedi za to območje ter organizirati različne izobraževalne delavnice na temo ohranjanja tradicionalnih jedi naših prednikov. V obnovljeni preši, v vinogradniškem muzeju, na Mestnem Vrhu, želimo obogatiti zbirko razstavnih eksponatov s povečanjem le teh in z njihovim pravilnim poimenovanjem. Po zaključku te aktivnosti bomo izdali predstavitveno zloženko o vinogradniškem muzeju z opisi vseh eksponatov. Nekaj novega v občini in na območju LAS Bogastvo podeželja bo predstavljal na novo urejen ampelografski vrt pri vinogradniškem muzeju z zasajenimi 10 sortami vinske trte, kar bo doprineslo k vzdrževanju, ohranjanju kolekcije trsnega izbora vinorodnega okoliša Slovenske gorice.

Financiranje:
Projekt bo delno financiran s strani EU – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (24.314,59 €).

Sodelujoči:
  • Mestna občina Ptuj
  • Društvo vinogradnikov in sadjarjev Osrednje Slovenske gorice
  • Društvo kmetic Mestne občine Ptuj
  • OŠ Ljudski vrt - Podružnica Grajena

Cilji:  
Cilj projekta je krepitev dediščinske skupnosti na območju LAS Bogastvo podeželja skozi ohranjanje ter koriščenje vinogradniških, kulinaričnih dediščinskih potencialov za namene doživljajskega, zelenega, kulturnega turizma. Z ureditvijo skupnostne kuhinje v domu krajanov Grajena bomo ohranili skupni prostor za druženje, izobraževanje in druge prireditve v kraju. Objekt bo dobil izboljšano ekonomsko vrednost ter omogočal potencialni prostor izvajanja cateringa ter posredno spodbujal k razvoju nove dejavnosti in na daljši rok omogočal delno zaposlitev. S projektom spodbujamo medgeneracijsko povezovanje, sodelovanje in strpnost, omogočamo prenos znanja med generacijami, ozaveščamo o pomenu bogate kulturne dediščine (vinogradniške, kulinarične) in lokalne identitete ter spodbujamo sočutnost do socialno ogroženih prebivalcev.

Opis/rezultati:
V okviru projekta bo izvedena: • Izgradnja in oprema kuhinje v Domu krajanov Grajena. • Izdelava in tisk predstavitvene zloženke v treh jezikih o vinogradniškem muzeju na Mestnem vrhu. • Priprava in izdaja zbornika o zgodovini vinogradništva. • Priprava, postavitev in predstavitev vinogradniške muzejske zbirke na Mestnem Vrhu. • Priprava in postavitev ampelografskega vrta pri vinogradniškem muzeju na Mestnem vrhu. • Priprava in izvedba izobraževalnih kulinaričnih delavnic. • Priprava dobrodelnega kosila. • Priprava razstave. • Priprava zaključne prireditve projekta.
Nazaj na seznam projektov