Storitve občinske uprave
Domov > Storitve občinske uprave > O občinski upravi

Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na različnih področjih.

O občinski upravi

Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine.

Za opravljanje nalog so v Mestni občini Ptuj ustanovljeni organi kot temeljne notranje organizacijske enote občinske uprave Mestne občine Ptuj, ki zagotavljajo strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave, zakonito, pravočasno in učinkovito reševanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih ter učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.

Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:

  • splošnih zadev,
  • normativno-pravnih zadev,
  • upravnih zadev,
  • javnih financ,
  • gospodarskih dejavnosti (drobnega gospodarstva, turizma, gostinstva, trgovine …) in kmetijstva,
  • negospodarskih dejavnosti,
  • gospodarskih javnih služb in gospodarske infrastrukture,
  • gospodarjenja s stavbnimi zemljišči in
  • druge naloge iz pristojnosti občin.
Uradne ure Občinske uprave Mestne občine Ptuj:
ponedeljek od 8. do 12. ure
sreda od 8. do 12. ure in od 14. do 16. ure
petek od 8. ure do 12. ure

Vloge lahko stranke podajo tudi na uradni poštni elektronski naslov Občinske uprave Mestne občine Ptuj obcina PIKA ptuj AFNA ptuj PIKA si.

Sprejemna pisarna

Glavna pisarna je organizirana znotraj Oddelka za splošne zadeve za upravljanje z dokumentarnim gradivom, obsega pa naloge sprejemne pisarne oz. vložišča, evidentiranja zadev in dokumentov, odpravništva ter skrb za varovanje dokumentarnega gradiva.

Sprejemna pisarna oz. vložišče je uradni prostor (vhod z Zelenikove ulice), ki je namenjen splošnemu poslovanju s strankami, v katerem sprejemamo vloge strank, dajemo splošne informacije in vodimo knjigo pripomb in pohval. V sprejemni pisarni lahko ob oddaji vloge plačate tudi upravno takso bodisi z gotovino ali s kartico.

Sprejemna pisarna je odprta ves poslovni čas in sicer:
ponedeljek, torek, četrtek od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
sreda od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 17.00 ure
petek od 8. do 13. ure.

Sprejemna pisarna je dostopna tudi za osebe na invalidskem vozičku ali osebe z otroškimi vozički, saj imamo posebno dvigalo, s katerim odpravljamo arhitektonske ovire. Oseba na invalidskem vozičku ali z otroškim vozičkom svoj prihod oznani tako, da pozvoni na zvonec pred dvigalom.