Mestna občina Ptuj
Domov > Kolofon

Kolofon

Uredništvo

Z veseljem vam predstavljamo spletne vsebine, ki so plod skupinskega dela članov uredništva spletnih strani Mestne občine Ptuj.

Namen spletnih strani

Spletne strani Mestne občine Ptuj so oblikovane v prvi vrsti z namenom, omogočiti vsem javnostim splošne informacije o delovanju same občine, občinske uprave, mestnega sveta, kabineta župana, Oddelka za splošne zadeve, Oddelka za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo, Oddelka za negospodarske javne službe, Oddelek za finance in analitiko in Skupne občinske uprave občin Spodnjega Podravja.

Pravica uporabe

Vse informacije in vso tekstovno in slikovno gradivo, dostopno na teh straneh, so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine. Vsebine (obrazci, objave, dokumenti, spremna besedila, fotografije,...), objavljene na naših spletnih straneh, se lahko reproducirajo le v nekomercialne namene, pri tem pa mora biti naveden vir, to je Mestna občina Ptuj. Vse vsebine uporabniki uporabljajo na lastno odgovornost.

Prevzemanje odgovornosti

Mestna občina Ptuj si bo na spletnih straneh prizadeva zagotavljati ažurnost podatkov ter si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila spremeni vsebino svojih spletnih strani. Prav tako ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala ob občasnem nedelovanju strežnika. Vsebine, objavljene na naši spletni strani nimajo značaja uradnega dokumenta, razen kadar je to posebej navedeno. Na spletni strani Mestne občine Ptuj najdete številne povezave do drugih fizičnih in pravnih oseb, do katerih, prav tako, ne prevzemamo nobenih odgovornosti z njihovo vsebino in delovanjem.