Izobraževanje, kultura in šport

Izobraževanje je razvijanje sposobnosti in seznanjanje z dosežki različnih področij človekove dejavnosti.

Z novimi prostori ugodnejše pogoje za šolanje mladih

Izobraževanje

Na območju Mestne občine Ptuj deluje pet osnovnih šol, več srednjih šol in visokošolsko središče. Na Ptuju pa deluje tudi Ljudska univerza Ptuj. Dijaki, ki se šolajo na Ptuju in prihajajo iz bolj oddaljenih krajev, pa lahko bivajo v dijaškem domu. Znanja željni lahko obiščejo knjižnico. Možnost je ponujena tudi tistim, ki se želijo glasbeno izobraževati.

Osnovne šole

Glasbena šola

V Mestni občini Ptuj deluje Glasbena šola Karol Pahor Ptuj in Zasebna glasbena šola v samostanu Sv. Petra in Pavla.

Regijsko višješolsko in visokošolsko središče Ptuj

Dejavnost Regijskega višješolskega in visokošolskega središča Ptuj je opravljanje organizacijskih, strokovnih, razvojnih, raziskovalnih, svetovalnih, koordinacijskih in izobraževalnih nalog na področju višjega in visokega šolstva.

Ljudska univerza Ptuj

Osnovna dejavnost Ljudske univerze Ptuj je izobraževanje odraslih, ki niso vključeni v redno šolsko in univerzitetno izobraževanje.

Center interesnih dejavnosti Ptuj

Mestna občina Ptuj je ustanovila javni zavod Center interesnih dejavnosti Ptuj za otroke in mladino, ki kot mladinski center na področju MO Ptuj samostojno in v sodelovanju z zainteresirano javnost izvaja interesne dejavnosti za otroke in mladino ter razvija področja mladinskega dela.

Izvajajo naslednja področja dela:
  • ustvarjalna izraba prostega časa
  • informiranje in svetovanje
  • mobilnost mladih
  • neformalno izobraževanje
  • prostovoljno delo
  • klubska dejavnost
Center interesih dejavnosti Ptuj
Osojnikova 9
2250 Ptuj
www.cid.si