Gospodarstvo in okolje

Pomemben vidik v razvoju gospodarstva predstavlja razširitev in posodobitev industrijsko-obrtne cone na jugovzhodu mesta.

Gospodarstvo

V Mestni občini Ptuj se je v zadnjih letih razvilo veliko število majhnih in srednje velikih podjetij, ki postajajo čedalje pomembnejši nosilec razvoja naše občine, ustvarjajo pa tudi nova delovna mesta in se lahko pohvalijo z nekaj uveljavljenimi blagovnimi znamkami. Še posebej razveseljivo pa je, da v njih nastajajo tudi razvojno-raziskovalne enote.

Tako je v Mestni občini Ptuj (podatki AJPES-a za leto 2005) 448 gospodarskih družb, od tega večina, kar 426, majhnih, 15 srednjih in 7 velikih družb. Po številu zaposlenih in po vrednosti aktive v letu 2005 je najpomembnejše področje v Mestni občini Ptuj predelovalna dejavnost. Družbe s tega področja zaposlujejo več kot tretjino delavcev in razpolagajo s 40 odstotki vseh sredstev v občini. Po številu družb in po doseženi vrednosti čistih prihodkov od prodaje so v ospredju družbe storitvenih dejavnosti, med njimi izstopa področje trgovine, popravil motornih vozil in izdelkov široke porabe. Na tem področju deluje 158 družb (35,3 %), ki skupaj ustvarijo polovico čistih prihodkov od prodaje, prav tako pa zaposlujejo slabo tretjino delavcev.