Mestna občina Ptuj
Domov > Splošno o Ptuju > Četrtne skupnosti

V Mestni občini Ptuj je osem četrtnih skupnosti. Njihovi predstavniki so izvoljeni na lokalnih volitvah za obdobje štirih let.

Četrtne skupnosti

Četrtne skupnosti opravljajo prednostno naloge prenesene s Statutom Mestne občine Ptuj: upravljajo s premoženjem, ki jim je dano v uporabo s posebnim odlokom (oddajajo domove četrti v najem,...), skrbijo za pospeševanje kulture in drugih društvenih dejavnosti (izvajajo javne razpise, prirejajo prireditve,...), opravljajo druge naloge, ki so nanje prenesene z odlokom.

Sveti četrtnih skupnosti prav tako sodelujejo in dajejo mnenja pri zadevah lokalnega pomena, ki bistveno vplivajo na življenje krajanov. Ugotavljajo potrebe po izvrševanju določenih aktivnosti in izdelujejo programe dela, na podlagi katerih dajejo pobude in predloge na pristojne oddelke Mestne občine Ptuj.

Četrtna skupnost Breg – Turnišče

Četrtna skupnost Breg – Turnišče leži na desnem bregu reke Drave, za katero je značilna individualna stanovanjska izgradnja. Vzhodno od železniške proge se nahaja manjša industrijska cona (Perutnina Ptuj, Cestno podjetje Ptuj, čistilna naprava...) ter veliki turniški park z gradom in ribnikom. Na zahodnem delu četrti pa se ob izvirih termalno mineralne vode razvija veliki zdraviliški in športno rekreacijski kompleks – Terme Ptuj. Ob potoku Studenčnica, ki razpolavlja četrt na dva dela, se nahajata zgodovinski Koroščev in Pinčerjev mlin. V četrti je tudi stara cerkev Sv. Rok.

Število prebivalcev: 3.720
Površina: 8,13 km2
Predsednik: Vladimir KORITNIK
Podpredsednik: Boris VEGAN
Člani sveta: Robert ČEH, Dejan GERDAK, Ana OSTRMAN, Janez ROŽMARIN in prim. doc. dr. Miran VRABL.
Četrtna skupnost Breg – Turnišče
Mestni trg 1
2250 Ptuj
telefon: 02 / 748 29 75
fax: 02 / 748 29 98
e-pošta: obcina PIKA ptuj AFNA ptuj PIKA si, mirjana PIKA kocmut AFNA ptuj PIKA si

Četrtna skupnost Center

Četrtna skupnost Center obsega osrednji del mesta Ptuj na levem bregu reke Drave in je tudi središče mestne občine. V njej se nahajajo vse terciarne in kvartarne dejavnosti, pomembne za mestno občino in širšo regijo. Staro mestno jedro, ki se razprostira med reko Dravo, grajskim hribom in potokom Grajena je zakonsko zaščiteno kot urbani spomenik. Ptujski grad z muzejskimi zbirkami, dominikanski samostan, mestni stolp, stari rotovž, magistrat, slikovite srednjeveške ulice in trgi predstavljajo največjo turistično znamenitost severovzhodne Slovenije. Staro mestno jedro je tudi prizorišče številnih kulturnih in zabavnih prireditev tradicionalnega značaja kot je Kurentovanje, Ptujski festival narodno - zabavne glasbe, Jurijev, Ožboltov in Katarinin sejem ter številni drugi.

Število prebivalcev: 3.683
Površina: 1,07 km2
Predsednik: Nejc BEDRAČ
Podpredsednica: Branka BEZELJAK
Člani sveta: Gregor UHAN, Jernej ČUŠ, Ksenija RAKUŠA, Marjanca GAISER in Tatjana VAUPOTIČ ZEMLJIČ.
Četrtna skupnost Center
Jadranska ulica 6
2250 Ptuj
telefon: 02 / 748 29 79
fax: 02 / 748 29 98
e-pošta: obcina PIKA ptuj AFNA ptuj PIKA si, dalibor PIKA markez AFNA ptuj PIKA si

Četrtna skupnost Grajena

Četrtna skupnost Grajena se nahaja na severozahodu Mestne občine Ptuj in se začne od levega brega reke Drave in sega v gričevnat svet Slovenskih goric, ki so porasle v glavnem z vinogradi in s sadovnjaki. Četrt razpolavlja potok Grajena, katerega ime sega 800 let nazaj. Ker gre večinoma za agrarni prostor, pomeni kmetijstvo pomemben vir prihodka številnim družinam. Območje je razvrščeno kot območje z omejenimi možnostmi pridelave, kjer se v zadnjih letih razvija tudi malo gospodarstvo. Četrt obsega območje naselij Grajena, Grajenščak, Krčevina pri Vurbergu in Mestni vrh. Najbolj znani prireditvi v četrti sta Prvomajski zajtrk in prireditve ob prazniku četrtne skupnosti. V četrti je vrsta aktivnih društev, ki so steber društvenega, družabnega, kulturnega in športnega življenja.

Število prebivalcev: 2.530
Površina: 21,20 km2
Predsednik: Ivan ŠIMENKO
Podpredsednik: Luka ŽIŽEK
Člani sveta: Milan PETEK, Silvo PLANEC, Darko TRAFELA, Aleš ZOREC in Janez POLANEC.
Četrtna skupnost Grajena
Grajena 57
2250 Ptuj
telefon: 02 / 748 29 75
fax: 02 / 748 29 98
e-pošta: obcina PIKA ptuj AFNA ptuj PIKA si, mirjana PIKA kocmut AFNA ptuj PIKA si

Četrtna skupnost Jezero

Četrtna skupnost Jezero se nahaja ob Ptujskem jezeru vzhodno od železniške proge Ormož - Ptuj - Pragersko. Ob Ptujskem jezeru - največjem umetnem jezeru v Sloveniji, nastaja območje vodnošportnega turizma RANCA. Novi Puhov most povezuje levi in desni breg reke Drave. V bližini reke Drave se na območju Mestnega stadiona Drava nahaja vrsta športnih objektov. Neposredno ob železniški progi je ptujska industrijska cona. Nekdanji naselji Budina in Brstje, ki ju deli potok Rogoznica, predstavljata individualno stanovanjsko izgradnjo. V četrti stoji grad Ristovec (Rüstenau), v katerem so zdaj stanovanja. Svoj čas je bil last grofov Herbersteinov in jim je služil kot lovski dvorec. Jedro družabnega dogajanja predstavlja Dom krajanov Budina – Brstje.

Število prebivalcev: 1.664
Površina: 4,38 km2
Predsednik: Črtomir ROSIĆ
Podpredsednik: Gregor MILOŽIČ
Člani sveta: Boštjan PROSENJAK, Viktorija BEZJAK in Sergeja PUPPIS FREEBAIRN.
Četrtna skupnost Jezero
Belšakova ulica 20/a
2250 Ptuj
telefon: 02 / 748 29 81
fax: 02 / 748 29 98
e-pošta: obcina PIKA ptuj AFNA ptuj PIKA si, denis PIKA hrga AFNA ptuj PIKA si
spletna stran: www.mcjezero.si

Četrtna skupnost Ljudski vrt

Četrtna skupnost Ljudski vrt je po številu prebivalstva največja četrt v Mestni občini Ptuj. Zavzema pretežno blokovsko stanovanjsko izgradnjo in je tipično spalno naselje Ptuja. Severovzhodni del četrti pa ima predvsem individualno stanovanjsko izgradnjo. Četrt obsega tudi ptujski Ljudski vrt s športno rekreacijskimi objekti, ribnikom, sprehajalno in trim stezo. Tu so tudi precejšnje gozdne površine.

Število prebivalcev: 5.824
Površina: 2,06 km2
Predsednik: Boštjan ŠERUGA
Podpredsednik: Franc GOJČIČ
Člani sveta: Štefanija GAJŠEK, Liljana KLEMENČIČ, Tomislav KRUŠIČ, Aljaž MORI, Metka PETEK UHAN, Miša PUŠENJAK in Janez ŽVEGLA.
Četrtna skupnost Ljudski vrt
Rimska ploščad 24
2250 Ptuj
telefon: 02 / 748 29 75
fax: 02 / 748 29 98
e-pošta: obcina PIKA ptuj AFNA ptuj PIKA si, mirjana PIKA kocmut AFNA ptuj PIKA si

Četrtna skupnost Panorama

Četrtna skupnost Panorama obsega severozahodni del Mestne občine Ptuj ob reki Dravi. Proti severozahodu prehaja četrt v gričevnat svet Slovenskih goric, kjer izstopa hrib Panorama, po kateri četrt nosi ime. Četrt zavzema nekdanja naselja Vičava, Orešje, Štuki in Krčevina pri Ptuju. V delu Orešja, ki je del Krajinskega parka Drava, se nahaja velikanska sekvoja, ki predstavlja naravni spomenik in sodi med sto največjih naravnih znamenitosti Slovenije. Ob sekvoji stoji Hincejeva vila, v kateri se nahaja ena izmed najstarejših slovenskih šampanjskih kleti. Po četrti vodi pohodniška pot, ki je del evropske pohodniške transverzale. Družabno življenje v četrti se odvija v Domu krajanov Olga Meglič – Vičava in Domu krajanov Bratje Reš.

Število prebivalcev: 2.234
Površina: 4,76 km2
Predsednik: Milan KLEMENC
Podpredsednica: Mag. Sonja PURGAJ
Člani sveta: Aleks MESARIČ, Mag. Alen HODNIK, Boštjan ARNUŠ, Peter GORNIK in Mojca BOHINC.
Četrtna skupnost Panorama
Vičava 46
2250 Ptuj
telefon: 02 / 748 29 81
fax: 02 / 748 29 98
e-pošta: obcina PIKA ptuj AFNA ptuj PIKA si, denis PIKA hrga AFNA ptuj PIKA si

Četrtna skupnost Rogoznica

Četrtna skupnost Rogoznica se nahaja na severni strani Mestne občine Ptuj, ob cesti Ptuj – Lenart. Četrt obsega del naselja Ptuj (ulični sistem) in naselja Kicar, Pacinje, Podvinci in Spodnji Velovlek. V osrednjem delu četrti se nahaja opekarna v Žabjaku, ob njej pa ribnik, kjer je možen ribolov. V Podvincih se nahajata dva ribnika, kjer so našle svoje domovanje in zavetišče številne redke in ogrožene rastlinske in živalske vrste. Zato sta oba ribnika od leta 1989 z odlokom zavarovana kot naravni rezervat. V četrti Rogoznica se nahaja tudi osrednje mestno pokopališče. Družbeno življenje v četrti tvorijo društva, s svojimi kulturnimi in športno rekreacijskimi programi.

Število prebivalcev: 4.014
Površina: 20,41 km2
Predsednik: Janko ČEH
Podpredsednik: Marjan CAJNKO
Člani sveta: Brigita VINDIŠ ZELENKO, Franc SLATIČ, Jernej TILI, Marija TILI, Milan KRISTOVIČ, Mitja LAH in Rene FEKONJA.
Četrtna skupnost Rogoznica
Slovenskogoriška cesta 18
2250 Ptuj
telefon: 02 / 748 29 79
fax: 02 / 748 29 98
e-pošta: obcina PIKA ptuj AFNA ptuj PIKA si, dalibor PIKA markez AFNA ptuj PIKA si

Četrtna skupnost Spuhlja

Četrtna skupnost Spuhlja obsega območje vasi Spuhlja, ki leži v vzhodnem delu Mestne občine Ptuj. Naselje je sestavljeno iz zaselkov Zgornji konec, Siget in Koče. Kraj bi naj dobil ime po puhlici - sipki zemlji na kateri se nahaja. Četrtna skupnost Spuhlja spada v kmetijsko območje, čeprav je čistih kmetij samo nekaj. Na severu naselja leži center CERO GAJKE (centralno odlagališče komunalnih odpadkov), na jugu pa je največje umetno slovensko jezero - Ptujsko jezero. Na vzhodnem obrobju naselja je dom ŠTRK, kjer se v raziskovalnem taboru otroci iz vse Slovenije seznanjajo s področji ekologije, ornitologije, astrologije, etnologije in arheologije.
V kraju je več aktivnih društev in sicer: Prostovoljno gasilsko društvo Spuhlja, Društvo gospodinj Spuhlja – Marjetica, Društvo upokojencev Spuhlja, Kulturno društvo folklornih dejavnosti »KORANT« Spuhlja, Šahovska sekcija Spuhlja, Športno turistično rekreacijsko društvo Spuhlja, ki so steber družabnega, kulturnega in športnega življenja.
V pustnem času lik kurenta in ostalih mask s tega področja predstavljajo šege in navade vasi Spuhlja in celotnega Ptujskega polja. Izvoljenemu 7 Princu ptujskega karnevala 2006 Klincu Hauptmanu Spuhljanskemu se je pridružilo v spremstvu več kot 100 sovaščanov kot tlačani...

Število prebivalcev: 927
Površina: 4,60 km2
Predsednik: Branko STRELEC
Podpredsednica: dr. Nataša BELŠAK ŠEL
Člani sveta: mag. Darja HARB, Dušan BEZJAK in dr. Martin KLINC.
Četrtna skupnost Spuhlja
Spuhlja 12/a
2250 Ptuj
telefon: 02 / 748 29 79
fax: 02 / 748 29 98
e-pošta: obcina PIKA ptuj AFNA ptuj PIKA si, dalibor PIKA markez AFNA ptuj PIKA si