Z roko v roki do zdravja, kulture in znanja za življenje.  A

OBVESTILA

ZADNJE OBJAVE

PRIPRAVE NA ŠOLSKO LETO 2020/2021:

  • Izbirni predmeti – 
OBVESTILO OPIS IP PREDSTAVITEV NIP
  • UČNA GRADIVA 2020/2021

Obvestilo za starše_2020/2021

POVABILO k namenitvi DOHODNINE – Davčna zakonodaja omogoča fizičnim osebam (zavezancem) razporeditev 0,5 % svoje dohodnine v splošno koristen namen. Več v priponkah: http://www.sklad05.si/nameni/posamicen/341  Povabilo – dohodnina obrazec -zahteva za namenitev dohodnine

Obvestilo

Lani smo na pobudo Sveta staršev s pogodbo pristopili k zbiranju zahtev za namenitev dohodnine preko Sklada 05, ustanove za družbene naložbe. Sporočamo, da je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) predlagalo uvrstitev Sklada 05 na seznam donacije iz dohodnine za leto 2018. Na podlagi tega Sklad 05 ponovno začenja akcije zbiranja zahtev za namenite dohodnine za leto 2018 in naprej. Ker imamo sklenjeno pogodbo o sodelovanju v programu Naložbe 0,5 % 2017, lahko tudi OŠ Braslovče nadaljuje z zbiranjem zahtev za namenitev dohodnine.

Vsem, ki ste lani namenili del svoje dohodnine, se najlepše zahvaljujemo. Preko Sklada 05 smo za leto 2017 za Šolski sklad zbrali 288,74 €. Zbrana sredstva bomo v deležih razporedili po lokacijah. Lepa hvala in vabljeni k nadaljnjemu sodelovanju.