14. seja občinskega sveta

Seja bo potekala dne 10.02.2021 ob 16.30