13. seja občinskega seja

Seja je potekala dne 16.12.2020 ob 16.30

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o priznanjih Občine Medvode (Uradni list Republike Slovenije št. 195/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 16.12.2020
Začetek veljavnosti: 31.12.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinska priznanja, nagrajenci
Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov v Občini Medvode (Uradni list Republike Slovenije št. 195/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 16.12.2020
Začetek veljavnosti: 07.01.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ravnanje s komunalnimi odpadki
Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena (Uradni list Republike Slovenije št. 195/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 16.12.2020
Začetek veljavnosti: 24.12.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro