Domov

Turizem

Kulturno poslovni center Majšperk

Športni objekti Majšperk

 

   
 
  Občina po meri invalidov
  Haloški radovedneži
  Investicije
  Vloge in obrazci
  Register predpisov
  Natečaji
  Razpisi
  Seje OS
 
  Obvestila uporabnikom portala
   
 

 
 
 
 
 
Splošno o občini
Krajevni urad Majšperk
Potrebna predhodna najava po telefonu 02 795 22 70 ali
elektronski pošti : petra.bela-vedernjak@gov.si  
   
Petek, 11.09.2020 08.00 - 10.00
  11.00 - 12.00
     
     
 
Občinska blagajna
Od srede 6. maja 2020 deluje tudi občinska blagajna,
in sicer od 8.00 do 10.00 in od 11.00 do 16.00.

Več o prispevku

Na vrh

MENJAVA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA
obveščamo vas, da z dnem 1. 9. 2020 poslujemo z novim transakcijskim računom in sicer:

SI56 0110 0010 0006 936, odprt pri Banki Slovenije.

Naprošamo vas, da vso finančno poslovanje prenesete na omenjeni račun.
Hvala za razumevanje.

Več o prispevku

Na vrh

Javni razpis za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – COVID19

07.09.2020

Prispevek: Občina Majšperk

Datoteka: 1  
(Uradni list št.: 118/2020 z dne 04.09.2020) 
Predmet javnega razpisa je zagotavljanje finančne podpore za upravičene stroške iz naslova tega razpisa za ponovni zagon poslovanja podjetij. Podpira se ponovni zagon podjetja in polno delovanje podjetij na način, da se podjetju zagotovijo sredstva za delovanje v obliki nepovratne pomoči, za investicije, zunanje storitve ter plače, z namenom ponovnega začetka rednega poslovanja Namen javnega razpisa je podpreti ponovni zagon podjetij in omogočiti ohranitev obstoječih delovnih mest kot v obdobju pred krizo COVID-19 na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji. S podporo se omogoči ponoven zagon poslovne dejavnosti v malih podjetjih z 10-49 zaposlenimi, ki so še posebej izpostavljena neugodnim razmeram poslovanja, ki izvira iz narave obmejnega območja, s pojavom virusa COVID-19 pa jim je bilo poslovanje predvsem zaradi omejitev fizičnega in materialnega poslovanja v obmejnem območju (zaprtost mej in omejevanje prehodov) še dodatno oteženo. Namen javnega razpisa je prav tako omogočiti polno delovanje te ciljne skupine podjetij in ohranitev delovnih mest v podjetjih. Na tak način bo podjetjem omogočen ponovni vstop na trg, izboljšanje uspešnosti delovanja v primerjavi s kriznim obdobjem ter ohranitev konkurenčnosti na domačih, čezmejnih in tujih trgih. Zasledujeta se obstoj in delovanje podprtih podjetij in uspešna vključitev v tržne procese in ponovno komercializacijo proizvodov, procesov in storitev.

Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je zagotavljanje finančne podpore za upravičene stroške iz naslova tega razpisa za ponovni zagon poslovanja podjetij. Podpira se ponovni zagon podjetja in polno delovanje podjetij na način, da se podjetju zagotovijo sredstva za delovanje v obliki nepovratne pomoči, za investicije, zunanje storitve ter plače, z namenom ponovnega začetka rednega poslovanja. Za ta namen se podjetju dodeli subvencija v višini najmanj 20.000,00 EUR in največ 200.000,00 EUR, pri čemer stroški plač ne smejo presegati 100.000,00 EUR. 
 
Upravičeni stroški
Upravičeni stroški : Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so:
1) Stroški plač se izplačajo v obliki standardnega stroška na enoto (glede na opravljeno delo se lahko uveljavlja celoten ali sorazmerni del standardnega stroška na enoto)
2) Investicije v opremo in druga opredmetena ter neopredmetena osnovna sredstva
3) Stroški storitev zunanjih izvajalcev
4) DDV je upravičen strošek, v primeru, da je nepovračljiv. 
 

Posredni stroški se izplačajo v obliki 15% pavšala glede na stroške plač.

Upravičenci
Upravičenc : Na razpis se lahko prijavijo mala podjetja s sedežem na obmejnih problemskih območjih, ki imajo kot svojo glavno dejavnost opredeljeno predelovalno dejavnost (področje C SKD 2008 klasifikacije) in so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki.

 

Skupna višina sredstev
Skupna višina sredstev: 5.000.000,00 EUR

Rok za oddajo vlog je 5. 10. 2020. 

 

Javni razpis, dokumenti in obrazci se nahajajo na naslednji povezavi: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-financiranje-spodbud-za-ponovni-zagon-poslovanja-podjetij-v-obmejnih-problemskih-obmocjih-covid19/ 

 

Dodatne informacije

Dodatne informacije : Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si Zaradi pričakovanega velikega števila vlog, odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.

Kontakt gp.mgrt@gov.si 

 

Več o prispevku

Na vrh

 

Prireditve september 2020

01.09.2020

Prispevek: Občina Majšperk

Datoteka: 1  
 
Spoštovane občanke, spoštovani občani!
Pred vami je mesečnik za mesec SEPTEMBER 2020. Dogajanje v občini Majšperk je kljub pandemiji kar živahno, seveda pa v primerjavi s preteklimi leti bistveno bolj umirjeno in dogajanja so v veliki meri omejena na člane posameznih društev. Vsako leto smo v tem času organizirali osrednjo prireditev v počastitev našega praznika občine in se v okviru te prireditve s podelitvijo priznanj zahvalili najzaslužnejšim. Kljub pandemiji koronavirusa bomo priznanja podelili tudi ob 24. prazniku, vendar bo prireditev združena s svečano sejo in jo bomo izvedli v omejenem obsegu 50 prisotnih in v skladu z navodili NIJZ. Žal bodo na tej prireditvi lahko poleg članov občinskega sveta in ostalih sodelavcev v različnih komisijah in odborih prisotni le še dobitniki priznanj, predsedniki svetov KS, občinska uprava, častna občana, ravnateljica, duhovniki ter posamezniki, ki bodo vključeni v kulturni program. Velika večina kulturnega programa pa bo predhodno posneta in si bomo tako celotno prireditev lahko pogledali na SIP TV. Prav zaradi omejenega števila prireditev ne bo tako svečana, saj boste manjkali ravno vi, spoštovani občani in občanke, ki smo vas bili na teh prireditvah najbolj veseli. Upajmo, da bomo virus kmalu premagali in se tako lahko v prihodnjem letu spet normalno družili in skupaj praznovali.

Spoštovani!
Ob prazniku občine Majšperk vam v imenu vseh, ki bomo prisotni na prireditvi, in v svojem imenu iskreno čestitam in vam želim, da poskušamo biti skupaj vsaj v mislih in se veseliti novih pridobitev v naši občini.
Vse dobro in predvsem zdravja vam želim.

Dr. Darinka Fakin, županja  
 
PETEK, 4. 9. 2020
Kolonija pod kozolcem v Sestržah
(Org.: ŠKD Sestrže)  
PETEK, 4. 9. 2020 16.00
Tržnica zakladov – tržnica domačih dobrot in izdelkov na ploščadi pred KPC Majšperk
(Org.: Društvo zakladov Dravinjske doline)  
SOBOTA, 5. 9. 2020
Kolonija pod kozolcem v Sestržah
(Org.: ŠKD Sestrže)
SOBOTA, 5. 9. 2020 7.00
Ribiško tekmovanje na ribniku v Stanečki vasi
(Org.: RD Majšperk)
SOBOTA, 5. 9. 2020 20.00
Odprtje likovne kolonije HALOZE 2020 v galeriji na Bregu 8
(AP v stečaju) (Org.: likovna sekcija UD Ustvarjalec)
NEDELJA, 6. 9. 2020 14.00
Odprtje in blagoslov kapele v Medvedcah
(Org.: gradbeni odbor za obnovo kapele)
NEDELJA, 6. 9. 2020 16.00
Odprtje razstave Kolonija pod kozolcem 2020 v domu krajanov Sestržah
(Org.: ŠKD Sestrže)
TOREK, 8. 9. 2020 17.00
Odprtje stalne galerije Branka Gajšta na slikarjevi domačiji – Sestrže 45 A
(Org.: Branko Gajšt in ŠKD Sestrže)
SREDA, 9. 9. 2020 18.00
Fotonatečaj in fotodelavnica v župnijskem domu Majšperk (Org.: KUD Majšperk)
PETEK, 11. 9. 2020 9.00
Društveno kegljanje s kroglo na vrvici na kegljišču na Ptujski Gori (Org.: DU Ptujska Gora)
SOBOTA, 12. 9. 2020 18.00
Zaključna prireditev ob 24. občinskem prazniku občine Majšperk s podelitvijo občinskih priznanj v kulturni dvorani KPC Majšperk
(Org.: Občina Majšperk)
 
APLIKACIJA #OstaniZdrav 
Vlada RS je vzpostavila aplikacijo za varovanje zdravja in življenja ljudi #OstaniZdrav, ki je za uporabnike prostovoljna, brezplačna ter prilagojena slovenskim standardom varovanja osebnih podatkov. Aplikacija #OstaniZdrav nam omogoča, da izvemo, ali smo bili morda v stiku s kom, ki je okužen z novim koronavirusom. Z njeno uporabo in upoštevanjem priporočil vsak izmed nas pripomore k obvladovanju širjenja virusa ter varovanju zdravja nas samih, naših bližnjih in celotne družbe. Uvedba aplikacije je dodaten preventivni ukrep in ščiti tako zdravje posameznikov kakor javno zdravje. Njena uporaba je v veliko pomoč epidemiologom pri obvladovanju širjenja virusa. Aplikacijo si na pametne prenosne telefone namestimo povsem prostovoljno, v našem vsakdanu pa ima sicer še naprej osrednjo vlogo dosledno upoštevanje drugih preventivnih ukrepov: vzdrževanje zadostne medsebojne razdalje, redno umivanje in razkuževanje rok ter nošenje zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih in javnem prometu. Zdravje je naše največje bogastvo, bodimo odgovorni in privoščimo ga sebi, pa tudi drugim.
Dodatne informacije lahko najdete na spletni strani https://www.gov.si/ostanizdrav
 
JAVNI RAZPIS – DENARNE NAGRADE ŠTUDENTOM ZA PRIDOBITEV NAZIVA 
Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine Majšperk www.majsperk.si v rubriki Razpisi objavljen razpis za denarne nagrade študentom za pridobitev naziva – opravljeno diplomo na dodiplomskem in podiplomskem študiju v letu 2020.
PROJEKT RUNE
Do izdaje mesečnika nismo dobili informacije o poteku investicije v širokopasovno omrežje, zato vas obveščamo, da bomo informacije o tem projektu objavili na naši spletni strani www.majsperk.si oz. po vzpostavitvi nove spletne strani na https://majsperk.e-obcina.si/.  
 

Več o prispevku

Na vrh

 
Pomoč na domu
Obveščamo vas, da s 1. 6. 2020 storitev pomoč na domu v Občini Majšperk namesto CSD Ptuj prevzema podjetje DEMO d.o.o..
Informacije o storitvah dobite na kontaktih:
- splošne informacije g. Stojan Žunkovič – 041 418 810
- strokovne informacije ga. Zora Borko – 031 606 384

Več o prispevku

Na vrh

OBČINSKA BLAGAJNA

01.12.2016

Prispevek: Občina Majšperk

Datoteka: 1  
Od 06.05.2020 dalje.

Na občinski blagajni lahko od 1. 12. 2016 plačujete položnice naslednjih podjetij:
    • Podjetje za stanovanjske storitve d.o.o.,
    • Komunalno podjetje Ptuj d.o.o.,
    • Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.,
    • Čisto mesto Ptuj d.o.o.,
    • ČZP Večer d.d.,
    • Energija Plus d.o.o.,
    • Osnovna šola Majšperk,
    • Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d.v.z.
    • in Občina Majšperk.
Položnice Telemach d.o.o. in Telemach Mobil žal ni več možno od 1. 12. 2016 plačevati na naši blagajni.

 

Občinska blagajna je odprta

vsako SREDO
od 08.00 - 10.00
in od 11.00 - 16.00.

 

Več o prispevku

Na vrh

 

Gostilna Dolinca

 

Prispevek: Gostilna Dolinca

Datoteka: 1  

Več o prispevku

Na vrh

 
 
 
 

Prostorski infomacijski sistem občin

Vstop v PISO

 

AJPES

 
 
 
 
 

Inštitut za lokalno samoupravo in

javna naročila Maribor

Vstop v Lex localis

 

 
 
 

 

 
 

Program Podeželje

 

 
 
 

 

 
 

Obnova fasade in stavbnega pohištva na objektu TIC Ptujska Gora

 

Obnova prostorov – Vinoteka Ptujska Gora
 
 
 

 

 
 

Skupnost občin Slovenije

 

Haloški radovedeži
 
 
 

 

 
     
  Občina Majšperk  
  Majšperk 39  
  2322 Majšperk  
  Telefon: 02 795 08 30  
  Fax: 02 794 42 21  
  e-naslov: obcina.majsperk@majsperk.si  

Domov  |  Kontakti  | Center za varnost osebnih podatkov | Pravno obvestilo   |  Avtorji

 
 
 
     
 

© 2020 by Občina Majšperk. Vse pravice kopiranja pridržane.

 
 

Design by provix.si

 
 

Spletna stran www.majsperk.si ne uporablja piškotkov - Zakon o elektronskih komunikacijah ZEK-om1.