Javno naznanilo – obveščanje javnosti o javni razgrnitvi (od 5.1.2021 do 19. 1. 2021) pobude za Lokacijsko preveritev v k.o. Radomerje za preoblikovanje izvornega območja posamične poselitve