Zamenjava strešne kritine v Cezanjevcih

Iz Proračunskega stanovanjskega sklada Občine Ljutomer je v letu 2012 bila financirana zamenjava strešne kritine na večstanovanjskem objektu v Cezanjevcih 40a. Vrednost investicije je znašala 12.615,73 EUR.