Zamenjava strešne kritine na telovadnici Osnovne šole Janka Ribiča

Zaradi dotrajane strehe na OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, ki je že več let zamakala, je bila izvedena zamenjava strešne kritine. Dela so se pričela izvajati novembra 2010 in so se zaključila decembra 2010. Vrednost del je znašala 42.345 EUR z DDV.