V Ljutomeru smo dobili nov objekt za izvajanje kulturne dejavnosti

Ob dobrem sodelovanju z ministrico za kulturo mag. Julijano Bizjak Mlakar, direktorjem Javnega sklada za kulturne dejavnosti mag. Igorjem Teršarjem, v.d. generalne sekretarke generalnega sekretariata na Ministrstvu za kulturo Darjo Hrga, ravnateljem Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer Stanislavom Lašičem in županjo Občine Ljutomer mag. Olgo Karba ter ob pomoči naše občanke gospe Darinke Štuhec iz Babinec je občina Ljutomer bogatejša za nov kulturni objekt. Občina Ljutomer je bila zadolžena za pripravo potrebne dokumentacije in ureditev lokacije kjer je postavljen montažni objekt, ki ga je zagotovilo Ministrstvo za kulturo. Objekt je postavljen ob Domu kulture. V mesecu aprilu se je pričelo s pripravo prostora za montažni objekt, v mesecu maju pa se nadaljevalo s postavitvijo montažnega objekta. V ponedeljek 22. junija 2015 pa je potekala otvoritev novega objekta za izvajanje kulturne dejavnosti oz. KUL-KIŠTE.