Ureditev pločnika v Mali Nedelji

V letu 2014 je bila izdelana projektna dokumentacija za Pločnik ob LC 223331 v Mali Nedelji.