Ureditev ogrevanja v Domu kulture v Ljutomeru

Dom kulture v Ljutomeru ima urejeno novo ogrevanje. Doslej se je objekt ogreval na kurilno olje, odslej pa se bo na plin. V avgustu letos je bila izdelana projektna dokumentacija za zamenjavo peči, ki jo je izdelal GiBS, Simon Balažič s.p., Ormoška cesta 21, 9240 Ljutomer, stroški pa so znašali 3.355 evrov. Sledilo je zbiranje ponudb za izbiro najugodnejšega izvajalca del. Izbran je bil ponudnik Instalacije Sedmak d.o.o., Soboška cesta 1a, 9240 Ljutomer. Pogodba je bila sklenjena 11. septembra 2019. Vrednost del je znašala 43.832 evrov. Strokovni in finančni nadzor je izvajal izdelovalec projektne dokumentacije, stroški nadzora pa so znašali 488 evrov. V okviru investicije je bila izvedena rekonstrukcija obstoječe kotlovnice in vgrajen nov toplovodni plinski kondenzacijski kotel na zemeljski plin, z vsemi gradbenimi in elektro deli. Nameščene so bile črpalke na obstoječe ogrevalne veje. Ustrezno je bilo urejeno tudi prezračevanje kotlovnice in dimnik. V skladu s soglasjem družbe Adriaplin d.o.o. Ljubljana je bil že tudi urejen priključek objekta na distribucijsko plinovodno omrežje.