Ureditev odvodnjavanja meteornih voda v Babincih

Projektna dokumentacija za odvodnjavanje meteornih voda v naselju Babinci je v zaključni fazi. Manjkajo še tri služnostne pogodbe. Padavinske vode, še zlasti ob taljenju snega, v Babincih povzročajo v zadnjih letih vedno več težav. Zato je Občina Ljutomer v letu 2013 naročila projektno dokumentacijo za ureditev odvodnjavanja meteornih voda v naselju Babinci. Ureditev bo zajemala izgradnjo meteorne kanalizacije in ureditev odprtih jarkov. Skupna dolžina potrebne ureditve znaša 986 m. Ocenjena vrednost del znaša 105.000 EUR brez DDV.