Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti

V Občini Ljutomer je skupno 280 km občinskih cest, ki so bile v letu 2014 vzdrževane v višini 395.000 EUR.