Streha na objektu Ormoška 3 v Ljutomeru

V objektu  na Ormoški cesti 3 v Ljutomeru je bila izvedena menjava peči za centralno kurjavo in nameščeni so bili delilniki stroškov ogrevanja. Prav tako je bila obnovljena streha in izvedena kleparska dela, pri čemer je Občina Ljutomer financirala delež glede na delež lastnine v navedenem objektu.