Saniral se bo most Turja v Sitarovcih

Občina Ljutomer je v sredo, 17. maja 2017, z izvajalcem Nograd Lotmerk d.o.o. podpisala pogodbo za sanacijo mostu čez potok Turja v Sitarovcih. Most predstavlja cestni objekt na občinski javni poti št. 723801, ki  je dotrajan in tako nevaren za uporabnike ceste. Sanacija bo zajemala sanacijo zgornje plošče mostu in opornih peruti ter utrditev struge potoka. Vrednost del znaša 19.974,06 evra z DDV. Dela bodo končana do 15. avgusta 2017.