Sanacija strehe na Ormoški 21, Ljutomer (Vrtec Ljutomer)

Obnovljena je bila streha na objektu Ormoška 21 v Ljutomeru – Vrtec Ljutomer. Občina Ljutomer je investicijo sofinancirala v višini glede na solastniški delež v objektu.