Sanacija Razlagove ulice v Ljutomeru

Občina Ljutomer je izvedla zbiranje ponudb za izvedbo sanacije Razlagove ulice v Ljutomeru, ki je bila poškodovana ob izgradnji komunalne infrastrukture. Gre za odsek ceste v skupni dolžini 215 m in širini 3 m. Dela, ki so bila zaključena v mesecu aprilu 2017, je izvedlo podjetje Nograd Lotmerk, d. o. o., iz Ljutomera. Pogodbena vrednost del je znašala 29.951,22 EUR z DDV.