Sanacija nove OŠ v Stročji vasi

Naročena je bila izdelava strokovnega poročila glede statične stabilnosti ter mehanske odpornosti nosilnosti konstrukcijskih elementov.