Sanacija mostov v Drakovcih in Kuršincih

Naše kraje je v mesecu septembru 2018 zajelo močno deževje, zaradi česar so narasli številni potoki. Potok Turja je tako s svojo naraslo vodo poškodoval oz. uničil mostova v Drakovcih in Kuršincih. Takoj po dogodku se je opravil ogled na terenu in pristopilo k izdelavi projektne dokumentacije za sanacijo. Ta je bila z vsemi ustreznimi soglasji pripravljena konec meseca oktobra.

Na mostu v Drakovcih se je s sanacijskimi deli pričelo v začetku meseca novembra. V prvi fazi se dokončno odstranijo betonski temelji starega mostu in se na isti lokaciji postavi novi armiranobetonski škatlasti propust širine 5,50 metrov in dolžine 5,75 metrov, svetli profil pretoka pa znaša 5,05 metrov x 3,25 metrov (dolžina x višina). V drugi fazi se bodo uredile brežine iz lomljenca (večje skale) v betonu. Te bodo segale nekje v dolžini 10 metrov gor vodno in dol vodno, vse do urejenega armiranobetonskega praga v koritu Turje.
V koliko bodo vremenske razmere ugodne, bo most v Drakovcih za promet odprt v prvi polovici decembra.

K sanaciji mostu v Kuršincih se bo pristopilo takoj, ko bo urejena oz. zabetonirana spodnja plošča mostu v Drakovcih, kar bo predvidoma v drugi polovici meseca novembra.