Rekonstrukcija lokalne ceste Mekotnjak - Lahonci

Pričela se je rekonstrukcija dela lokalne ceste Mekotnjak – Lahonci, skozi naselje Desnjak. Na podlagi javnega naročila, ki ga je objavila Občina Ljutomer, je bilo za izvedbo del  izbrano podjetje Nigrad d.o.o. iz Maribora. Pogodbena vrednost del znaša 115.905,69 evra (vključen DDV). Predaja del je bila opravljena 19. aprila 2017, dela pa morajo biti končana do 19. junija 2017. Nadzor nad izvedbo del izvaja BNG, Bojan Safran s.p., s Kapelskega Vrha, ki je izdelal tudi projektno dokumentacijo za izvedbo investicije. Gre za 1.315 metrov dolg odsek lokalne ceste, na katerem se bodo izvedle lokalne sanacije spodnjega ustroja, na koncu pa bo izvedena preplastitev celotnega odseka ceste, v sklopu katerega bo urejeno tudi odvodnjavanje ceste.