Rekonstrukcija cestne infrastrukture na Juršovki

Idejna zasnova je bila predana, projektna dokumentacija pa bo predana v mesecu februarju 2015. Takoj po sprejetju proračuna se bo naročilo še PZI dokumentacijo za oporne zidove in zasaditev.